Odprowadzenie wód opadowych z oś.Pogórze II w Gdyni

Umowa na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: Odprowadzenie wód opadowyh z os.Pogórze II w Gdyni, o nr KB/766/UI/303/W/2007  z dnia 07.12.2007r na kwotę brutto: 577.770,04 zł zawarta z Przedsiębiorstwem Robót Energetyczno Budowlanych BUDREM Roman Rybak , 84-242 Luzino ul.Krótka 1.

Umowa BUDREM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 17.12.2007