Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn; Adaptacja pomieszczeń parteru pawilonu "C" Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Staffa dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdyni.


Umowa nr Kb/691/UI/266/W/2007 z dnia 31.10.2007 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Bożena _Zaręba
Data udostępnienia informacji: 09.11.2007