„Projekt budowy kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego przed wylotem do Potoku Kolibkowskiego”

Oryginał umowy znajduje się w pokoju nr 238 Urzędu Miasta Gdyni, Al. M. Piłsudskiego 52/54

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Winiarz
Wprowadził informację: Monika Grocholewska
Data udostępnienia informacji: 14.07.2007