Wykonanie aktualizacji numerycznego modelu terenu i ortofotomapy Gdyni obejmującej pozyskanie rzędnej wysokościowej i powierzchni wybranych obiektów oraz danych o terenach zamkniętych

Umowa nr KB/625/UO/35-W/2007 zawarta w dniu 1.09.2007r. z firmą BMT Cordah Sp. z o.o.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Bartosz Frankowski
Data udostępnienia informacji: 21.09.2007