Wydzierżawienie kontenerowej stacji transformatorowej Skwer Kościuszki w Gdyni

 Umowa nr KB/393/UG/72/W/2007 z 21.05.2007, zawarta z Koncernem Energetycznym ENERGA SA O/GDAŃSK, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

Przedmiot umowy: wykonanie zasilania energetycznego i dzierżawa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z transformatorem o mocy 630 kVA oraz układem pomiarowym dla zasilania imprez organizowanych na końcu Skweru Kościuszki.
Termin wykonania umowy: 11.05.2007 do 11.09.2007.
Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe 3.500 zł + 22 % VAT.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 27.06.2007