Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w Rejonie VIII, w latach 2007 - 2011

Umowa nr KB/357/UG/65/W/2007 z dnia 16.04.2007 zawarta z GARDEN Konserwacja Terenów Zieleni, ul. Turystyczna 6, 84-207 Bojano.

Przedmiot: usługi w zakresie utrzymania zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w tym konserwacja bieżąca zieleni miejskiej, utrzymanie skwerów i terenów placów zabaw oraz utrzymanie czystości na terenie miasta.
Termin realizacji: 16.04.2007 do 31.03.2007

Łączne wynagrodzenie wykonawcy z tyt. realizacji umowy nie przekroczy 2.047.843,05 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 28.06.2007