Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w Rejonie VII, w latach 2007-2011

Umowa nr KB/356/UG/64/W/2007  z dnia 16.04.2007 zawarta z PLATAN Ewa Ostrzyniewska Patyna, ul. Amona 26, 81-601 Gdynia.

Przedmiot: usługi w zakresie utrzymania zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w tym konserwacja bieżąca zieleni miejskiej, utrzymanie skwerów i terenów placów zabaw oraz utrzymanie czystości na terenie miasta.
Termin realizacji 16.04.2007 do 31.03.2011

Łączne wynagrodzenie wykonawcy z tyt realizacji umowy nie przekroczy 1.450.212,84 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 28.06.2007