Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w Rejonie VI, w latach 2007 2011

Umowa nr KB/355/UG/63/W/2007 z dnia 16.04.2007 zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Ogrodniczych MALWA Sp. z o.o., ul. I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia.

Przedmiot: usługi w zakresie utrzymania zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w tym konserwacja bieżąca zieleni miejskiej, utrzymanie skwerów i terenów placów zabaw oraz utrzymanie czystości na terenie miasta.
Termin realizacji 16.04.2007 do 31.03.2011.

Łączne wynagrodzenie wykonawcy z tyt. realizacji umowy nie przekroczy 1.112.119.16 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 28.06.2007