Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w Rejonie V, w latach 2007 - 2011

Umowa nr KB/353/UG/61/W/2007 z dnia 16.04.2007 zawarta z Przedsiębiorstwem MALWA Sp. z o.o., ul. I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia.

Przedmiot: usługi w zakresie utrzymania zielenie miejskiej i czystości na terenie Gdyni w tym konserwacja bieżąca zieleni miejskiej, utrzymanie skwerów i terenów placów zabaw oraz utrzymanie czystości na terenie miasta.
Termin realizacji: 16.04.2007 do 31.03.2011

Łączne wynagrodzenie wykonawcy z tyt. realizacji umowy nie przekroczy 1.347.257,01 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 28.06.2007