Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w Rejonie III, w latach 2007 - 2011

Umowa nr KB/354/UG/62/W/07 z dnia 16.04.2007 zawarta z PLATAN Ewa Ostrzyniewska - Patyna, ul. Amona 26, 81-601 Gdynia.
Przedmiot: usługi w zakresie utrzymania zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w tym konserwacja bieżąca zieleni miejskiej, utrzymanie skwerów i terenów placów zabaw oraz utrzymanie czystośvi na terenie miasta.

Termin realizacji 16.04.2007 do 31.03.2011

Łączne wynagrodzenie wykonawcy z tyt. realizacji umowy na przekroczy 1.536.021,00 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 28.06.2007