Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w Rejonie I, w latach 2007 - 2011

Umowa nr KB/410/UG/79/W/2007 z dnia 14.05.2007 zawarta z PLATAN - Ewa Ostrzyniewska Patyna, ul. Amona 26, 81-601 Gdynia.
Przedmiot - usługi w zakresie utrzymania zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w tym konserwacja bieżąca zieleni miejskiej utrzymanie skwerów i terenów placów  zabaw oraz utrzymanie czystości na terenie miasta. Umowę zawarto na okres od 14.05.2007 do 31.03.2011.
Łączne wynagrodzenie wykonawcy nie przekroczy 2.340.784,91 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 28.06.2007