Utrzymanie urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gdyni

Umowa KB/337/UG/53/W/2007 z dnia 08.05.2007 zawarta z "PLATAN" Ewa Ostrzyniewska Patyna, ul. Amona 26, 81-601 Gdynia.
Przedmiot: usługi w zakresie utrzymania urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gdyni
Termin realizacji: 8.05.2007 do 31.03.2008

Łączna wartość umowy nie przekroczy 237.767,39 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 29.06.2007