Utrzymanie terenów zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni w okresie od 16.04.2007 do 30.06.2007 - Rejon IV

Umowa nr KB/308/UG/47/W/2007 z dnia 16.04.2007 zawarta z PLATAN Ewa Ostrzyniewska-Patyna, ul. Amona 26,81-601 Gdynia. Wartość zamówienia oszacowana wg cen jednostkowych na kwotę brutto 47.699,60.

Przedmiot umowy: utrzymanie terenów zieleni miejskiej i czystości na terenie Gdyni - rejon w tym: konserwacja bieżąca zieleni miejskiej, utzymanie czystości na terenie maista, kompleksowe utrzymanie skwerów i placów zabaw.

termin wykonania 16.04.2007 do 30.06.2007

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 27.06.2007