Utrzymanie pieszych iągów komunikacyjnych na terenie miasta Gdyni w latach 2007 - 2011 Część III

Umowa nr KB/348/UG/58/W/2007 z dnia 07.05.2007 zawarta z Zakładem Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7, 60-476 Poznań.

Przedmiot:usługa w zakresie utrzymania zimowego, sprzątanie pozimowego, oczyszczania letniego chodników, schodów, kładek i tuneli na terenie miasta Gdyni Część III (rejon Południowy)
Termin realizacji: 7.05.2007 do 30.04.2011

Łączne wynagrodzenie wykonawcy z tyt. realizacji umowy 2.421.648,43 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 29.06.2007