Utrzymanie pieszych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Gdyni w latach 2007 -2011 Część II

Umowa nr KB/388/UG/69/W/2007 z dnia 23.05.2007 zawarta z Komsorcjum reprezentowanym przez Pełnomocnika - Przedsiębiorstwo "Delta" Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego 26,81-335 Gdynia.
Przedmiot: usługi w zakresie utrzymania zimowego, sprzątania pozimowego, oczyszczania letniego chodników, schodów, kładek i tuneli na terenie Gdyni (rejon Północny) - Część II
Termin realizacji 23.05.2007 do 30.04.2011

Łączne wynagrodzenie wykonawcy nie przekroczy 4.555.667,99 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 29.06.2007