Utrzymanie pieszych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Gdyni w latach 2007 - 2011 - Część I

Umowa nr KB/349/UG/59/W/2007 z dnia 30.04.2007 zawarta z "ZIELEŃ-PARK" Sp. z o.o., ul. Litewska 3, 81-321 Gdynia.
Przedmiot: usługi w zakresie utrzymania zimowego, sprzątania pozimowego, oczyszczania letniego chodników, schodów, kładek i tuneli na terenie miasta Gdyni - Część I ( Śródmieście)
Termin wykonania: 1.05.2007 do 30.04.2011

Łączne wynagrodzenie wykonawcy nie przekroczy 2.705.396,25 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 29.06.2007