Utrzymanie i konserwacja burzowej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Gdyni w Rejonie I

Umowa nr KB/342/UG/57/W/2007 z  dnia 14.05.2007 zawarta z PORT SERVICE Sp. z o.o. ul. Mjr H. Sucharskiego 75, 80-601 Gdańsk.
Przedmiot umowy: wykonanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji burzowej sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Gdyni w Rejonie I w latach 2007 - 2010

Łączne wynagrodzenie wykonawcy z tyt. realizacji umowy - 4.583.819,52 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 28.06.2007