Usługi w zakresie czyszczenia i konserwacji 31 separatorów na terenie miasta Gdyni

Umowa nr KB/417/UG/83/W/2007 z dnia 21.05.2007 zawarta z AWAS-SERWIS Sp. z o.o., ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa.

Przedmiot: usługi w zakresie czyszczenia i konserwacji 31 separatorów - urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu miasta Gdyni.
Termin realizacji: 30 dni od podpisania umowy

Wynagrodzenie wykonawcy - 65.283,91 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 29.06.2007