Dostawa wody dla potrzeb fontanny i poidełek miejskich oraz dla stawu na Witominie

Umowa nr KB/269/UG/38/W/2007 z dnia 23.03.2007 zawarta z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia.
Przedmiot umowy: dostawa wody do fontanny przy Skwerze Kościuszki oraz poidełek i stawu na Witominie.
Umowa na czas nieokreślony

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 27.06.2007