Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb fontanny miejskiej przy Skwerze Kościuszki w Gdyni

Umowa nr KB/276/UG/39/W/2007 z dnia 30.03.2007 zawarta z Koncernem Energetycznym ENERGA SA O/ Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
Przedmiot umowy: dostawa energii elektrycznej na potrzeby fontanny miejskiej przy Skwerze Kościuszki w Gdyni.
Umowę zawarto na czas nieokreślonych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 27.06.2007