Wykonanie projektu budowlanego na modernizację c.o. w SP Nr 6

Plik do pobrania:
Umowa Nr KB/550/MB/18/W/2007 zawarta z "SEBUD" Gdańsk na wykonanie projektu budowlanego modernizacji instalacji c.o. w budynku SP Nr 6 za kwote brutto 30.000 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data udostępnienia informacji: 11.09.2007