Opracowanie projektu oświetlenia placu zabaw przy bud. Żeglarzy 5 i 7

Plik do pobrania:
Umowa Nr KB/317/MB/7/W/2007 o wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia placu zabaw przy ul.Żeglarzy 5 i 7 zawarta z Wielobranżową Pracownią Projektową "ELEKTROUSŁUGA" w m. Gdynia na kwotą brutto 4270 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Bożena Marchewicz
Data udostępnienia informacji: 17.05.2007