Dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek oraz dostawy materiałów biurowych

Umowa nr SK/382/SA/97-w/2007 na dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek dla UMG w 2007r. na kwotę 138 240,00 zł brutto oraz umowa nr SK/381/SA/96-w/2007 na dostawy materiałów biurowych dla UMG w 2007r. na kwotę 79 452,85 zł. brutto -zawarte zostały z firmą Corporate Express Polska Sp. z o.o. 81-969 Gdynia
ul. Janka Wiśniewskiego 20
Oryginały umów znajdują się w Wydziale Administracyjnym UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Krzysztof Milbord
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2007
Data udostępnienia informacji: 23.07.2007
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 12:50 Korekta Magdalena _Kubicka