Z dnia 2006-12-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.12.2006 r. w sprawie:
  • 376/06/V/K - podpisania aneksu nr 3/2006 do umowy KB/43/MOPS/2004 dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia działalności warsztatu terapii zajęciowej
  • 377/06/V/K - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem: „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego etap II" (obiekt mostowy WD-3)
  • 378/06/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2006
  • 379/06/V/K - zmiany zarządzenia nr 12324/06/IV/K z 10.01.2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok
  • 380/06/V/K - zmiany zarządzenia nr 12633/06/IV/K z 31.01.2006 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2006 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 03.01.2007