Z dnia 2006-12-28

 

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.12.2006 r. w sprawie:
  • 369/06/V/O - realizacji zadania: „Wywiad z osobą zgłaszającą/zgłoszoną oraz wydanie opinii dotyczącej uzależnienia od alkoholi"
  • 370/06/V/O - zmiany zarządzenia nr 17 114/06/IV/O dotyczącego zmiany zarządzenia nr 8710/05/IV/O dotyczącego badań profilaktycznych: „Wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 - 60"
  • 371/06/V/O - zmiany zarządzenia nr 17 117/06/IV/O dotyczącego zmiany zarządzenia nr 8748/05/IV/O dotyczącego badań profilaktycznych: „Wykrywanie raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 roku życia - etap I"
  • 372/06/V/O - zmiany zarządzenia nr 17 115/06/IV/O dotyczącego zmiany zarządzenia nr 8743/05/IV/O dotyczącego badań profilaktycznych: „Wykrywanie wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u niemowląt po 2- gim miesiącu życia"
  • 373/06/V/O - akceptacji zmian w załącznikach do umowy KB/790/OZ/26/W/2006
  • 374/06/V/R - zmiany zarządzenia nr 16 980/06/IV/M dotyczącego zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na prace pomiarowe odtworzenia osnowy katastralnej
  • 375/06/V/U - realizacji zadania: „Lekarz biegły orzekający w przedmiocie uzależnienia od alkoholu"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 03.01.2007