Z dnia 2006-12-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.12.2006 r. w sprawie:
  • 367/06/V/U - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne: „Usuwanie dzikich wysypisk odpadów i padłych zwierząt z terenu Gminy Miasta Gdyni"
  • 368/06/V/U - akceptacji treści aneksu nr 1/2006 do umowy KB/568/UI/W/2006 na wykonanie zadania: „Ulica Bursztynowa w Gdyni"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 03.01.2007