Z dnia 2006-12-01

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.12.2006 r. w sprawie:

 • 6/06/V/S - szczegółowego podziału zadań pomiędzy Prezydentem, wiceprezydentami, sekretarzem i skarbnikiem Miasta Gdyni
 • 7/06/V/S - zastępstw w przypadku nieobecności poszczególnych wiceprezydentów i sekretarza miasta
 • 8/06/V/S - powierzenia wiceprezydentowi Miasta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni
 • 9/06/V/S - powierzenia wiceprezydentowi Miasta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni
 • 10/06/V/S - powierzenia wiceprezydentowi Miasta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni
 • 11/06/V/S - powierzenia wiceprezydentowi Miasta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni
 • 12/06/V/S - upoważnienia wiceprezydenta Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych
 • 13/06/V/S - upoważnienia wiceprezydenta Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych
 • 14/06/V/S - upoważnienia wiceprezydenta Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych
 • 15/06/V/S - upoważnienia wiceprezydenta Miasta Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych
 • 16/06/V/S - upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie zarządu mieniem
 • 17/06/V/S - upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie zarządu mieniem
 • 18/06/V/S - upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie zarządu mieniem
 • 19/06/V/S - upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie zarządu mieniem
 • 20/06/V/S - upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami
 • 21/06/V/S - upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami
 • 22/06/V/S - upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami
 • 23/06/V/S - upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 11.12.2006