Z dnia 2006-10-31

 • 16 740/06/IV/S - 2006-10-31
  otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.0000 EUR na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni

 • 16 741/06/IV/P - 2006-10-31
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży"

 • 16 742/06/IV/U - 2006-10-31
  udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane - rozbudowa urządzenia zabawowego na placu zabaw w parku na Kamiennej Górze- taras środkowy

 • 16 743/06/IV/U - 2006-10-31
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie mapy do celów projektowych oświetlenia ul. Energetyków

 • 16 744/06/IV/U - 2006-10-31
  udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane - budowa ogrodzenia w dzielnicy Redłowo

 • 16 745/06/IV/U - 2006-10-31
  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę podestów pod huśtawki

 • 16 746/06/IV/U - 2006-10-31
  zawarcia aneksu do porozumienia z "Allcon Osiedla" Sp. z o.o.

 • 16 747/06/IV/U - 2006-10-31
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy "Całoroczne oczyszczanie dróg miasta Gdyni w latach 2005 - 2008"

 • 16 748/06/IV/U - 2006-10-31
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup biletów na podróż do Goeteborga

 • 16 749/06/IV/S - 2006-10-31
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 16 750/06/IV/P - 2006-10-31
  uruchomienia telefonicznych linii analogowych

 • 16 751/06/IV/M - 2006-10-31
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,6m2, zlokalizowanego na placu targowym - pawilon handlowy nr 332

 • 16 752/06/IV/M - 2006-10-31
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Handlowej 13 A , stanowiących własność Skarbu Państwa

 • 16 753/06/IV/M - 2006-10-31
  ustalenia ceny sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej

 • 16 754/06/IV/M - 2006-10-31
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wójta Radtkego przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 755/06/IV/M - 2006-10-31
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 756/06/IV/M - 2006-10-31
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gedymina przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 757/06/IV/M - 2006-10-31
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Migdałowej

 • 16 758/06/IV/M - 2006-10-31
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Truskawkowej

 • 16 759/06/IV/M - 2006-10-31
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Nowowiczlińskiej

 • 16 760/06/IV/M - 2006-10-31
  rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości położonej przy ul. Wielkokackiej

 • 16 761/06/IV/M - 2006-10-31
  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do 60.000 EUR na wykonanie remontu pomieszczeń szkolnych w Szkole Zawodowej Specjalnej nr 8 przy ul. Energetyków 13

 • 16 762/06/IV/M - 2006-10-31
  wykonania robót sanitarno - porządkowych na poddaszu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Arciszewskich

 • 16 763/06/IV/M - 2006-10-31
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Necla 8

 • 16 764/06/IV/M - 2006-10-31
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Żelaznej

 • 16 765/06/IV/M - 2006-10-31
  ustanowienia dozoru obiektu - siedziby byłej Administracji Budynków Komunalnych nr 1 przy ul. Hallera

 • 16 766/06/IV/M - 2006-10-31
  zmiany zarządzenia nr 16 063/06/IV/M dotyczącego wyboru wykonawcy inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi w trakcie realizacji przebudowy pomieszczeń hotelu robotniczego na budynek socjalny wielorodzinny przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni

 • 16 767/06/IV/M - 2006-10-31
  powołania Pani Teresy Wiśniewskiej jako sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 • 16 768/06/IV/S - 2006-10-31
  unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 60.000 EUR na zakup mebli biurowych

 • 16 769/06/IV/S - 2006-10-31
  dostawy mebli biurowych dla Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

 • 16 770/06/IV/M - 2006-10-31
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta, dotyczących wypłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni, działkę drogową - ul. Komandorska

 • 16 771/06/IV/M - 2006-10-31
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta, dotyczących wypłaty odszkodowania za przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni, działkę drogową - ul. Kombatantów

 • 16 772/06/IV/O - 2006-10-31
  dofinansowania wyjazdu uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 na XXVIII Mistrzostwa Świata w Armwestingu

 • 16 773/06/IV/O - 2006-10-31
  zakupu nagród dla najlepszych zawodniczek finału Pucharu Polski w gimnastyce artystycznej, którego organizatorem jest Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących

 • 16 774/06/IV/P - 2006-10-31
  otwarcia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy w zakresie wykonania i dostawy wiązanek kwiatowych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni

 • 16 775/06/IV/P - 2006-10-31
  dofinansowania wydania biuletynu o statku - muzeum "Dar Pomorza"

 • 16 776/06/IV/P - 2006-10-31
  zawarcia aneksu do umowy nr KB/195/OK/23/W/2006 dotyczącej realizacji zadania: "80 lat - Gdynia w kinie, kino w Gdyni"

 • 16 777/06/IV/P - 2006-10-31
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę uwierzytelnienia tłumaczenia z j. angielskiego na j. polski

 • 16 778/06/IV/P - 2006-10-31
  zakupu III tomu książki Ryszarda Leszczyńskiego pt: "Tragedie rybackiego morza"

 • 16 779/06/IV/M - 2006-10-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na zakup map ścieżek rowerowych

 • 16 780/06/IV/M - 2006-10-31
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Nałkowskiej 60

 • 16 781/06/IV/M - 2006-10-31
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Nałkowskiej 58

 • 16 782/06/IV/M - 2006-10-31
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Warzywnej 10

 • 16 783/06/IV/U - 2006-10-31
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń na terenie zieleni przy ul. Morskiej

 • 16 784/06/IV/S - 2006-10-31
  naprawy urządzeń sanitarnych w łazience na I p. w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 16 785/06/IV/U - 2006-10-31
  udzielenia zamówienia publicznego na remont umocnień rzeki Chylonki

 • 16 786/06/IV/U - 2006-10-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót rozbiórkowych budynku położonego przy ul. Krośnieńskiej 19

 • 16 787/06/IV/U - 2006-10-31
  powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznej terapii onkologicznej"

 • 16 788/06/IV/K - 2006-10-31
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 16 789/06/IV/K - 2006-10-31
  akceptacji zmiany treści umowy KB/184/UI/53/W/2005 dotyczącej wykonania robót objętych projektem: "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego"

 • 16 790/06/IV/P - 2006-10-31
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na organizację regat "The Tall Ships Races 2009"

 • 16 791/06/IV/M - 2006-10-31
  ustalenia jednolitego terminu trwania prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Mickiewicza 25

 • 16 792/06/IV/K - 2006-10-31
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2006

 • 16 793/06/IV/K - 2006-10-31
  zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 12324/06/IV/K w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok

 • 16 794/06/IV/K - 2006-10-31
  zmiany zarządzenie prezydenta miasta Gdyni nr 12633/06/IV/K w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2006 rok

 • 16 795/06/IV/K - 2006-10-31
  zmiany zarządzenia nr 6858/04/IV/K w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w UM Gdyni

 • 16 796/06/IV/K - 2006-10-31
  przeprowadzenia inwentaryzacji inwestycji /środków trwałych w budowie

 • 16 797/06/IV/S - 2006-10-31
  zakupu materiału na stoły prezydialne do lokali wyborczych w 2006 roku - w trybie do 6.000 EUR

 • 16 798/06/IV/U - 2006-10-31
  udzielenia zamówienia na usługę polegającą na opracowaniu operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do wód Zatoki Gdańskiej

 • 16 799/06/IV/U - 2006-10-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie zabiegów deratyzacyjnych na terenie Parku Kilońskiego w Gdyni-Chyloni

 • 16 800/06/IV/U - 2006-10-31
  zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr KB/765/UK/43/W/2005 dotyczącej zadania "Wykonawstwo robót związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją oraz remontem urządzeń do regulacji ruchu /sygnalizacji świetlnych, ostrzegawczych i urządzeń automatycznie rejestrujących prędkość/ na terenie Gdyni

 • 16 801/06/IV/U - 2006-10-31
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej na pasie lewoskrętu z ul. Morskiej w Estakadę Kwiatkowskiego

 • 16 802/06/IV/U - 2006-10-31
  rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Miętowej i rzeki Kaczej

 • 16 803/06/IV/U - 2006-10-31
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę oprogramowania komputerowego CAD dla Biura Planowania Przestrzennego UM Gdyni

 • 16 804/06/IV/U - 2006-10-31
  udziału gminy w warsztatach architektonicznych OSSA Gdynia 2006

 • 16 805/06/IV/U - 2006-10-31
  zmiany zarządzenia nr 16 249/06/IV/U w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy projektu pn: "Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie - II etap"

 • 16 806/06/IV/U - 2006-10-31
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy projektu pn: "Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie - II etap

 • 16 807/06/IV/U - 2006-10-31
  unieważnienia zarządzenia nr 13971/06/IV/U na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy uzbrojenia dla skrzyżowania ulic: Chylońskiej i Północnej w Gdyni

 • 16 809/06/IV/U - 2006-10-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie geodezyjnego podziału nieruchomości pod drogę dot. działki nr 37/1 i 47/1 zlokalizowanych w Gdyni dla zadania pn. "Budowa układu drogowego z oświetleniem Cadena Park II realizowanego w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych"

 • 16 810/06/IV/U - 2006-10-31
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu pn: "Przebudowa ul. Lutyckiej i Kaczewskiej oraz obiektów infrastruktury technicznej w Gdyni", realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 16 811/06/IV/U - 2006-10-31
  akceptacji treści umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej terenu rekreacyjnego w Gdyni Kolibkach przy Al. Zwycięstwa - dz. nr 115/8

 • 16 812/06/IV/U - 2006-10-31
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Brodnickiej w Gdyni"

 • 16 813/06/IV/U - 2006-10-31
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Głowackiego w Gdyni"

 • 16 814/06/IV/U - 2006-10-31
  akceptacji zmiany treści umowy nr KB/469/UI/147/W/2006 zawartej pomiędzy gminą a firmą Hydrobudowa S.A. która wykonuje roboty budowlane, polegające na remoncie mola spacerowego w Gdyni-Orłowie

 • 16 815/06/IV/U - 2006-10-31
  uczestnictwa gminy Gdynia w organizacji seminarium pod tytułem "Inteligentne Systemy Zarządzania Transportem i Usługami Transportowymi"

 • 16 816/06/IV/U - 2006-10-31
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia do 6.000 EUR na organizację przerwy kawowej w trakcie seminarium pod tytułem "Inteligentne Systemy Zarządzania Transportem i Usługami Transportowymi" i upoważnienia do podpisana umowy w tej sprawie

 • 16 817/06/IV/U - 2006-10-31
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego do 60.000 EUR w trybie konkursu na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania: "przebudowa ulicy Starowiejskiej w Gdyni"

 • 16 818/06/IV/P - 2006-10-31
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie kalendarza "Gdynia bez barier" na rok 2006

 • 16 819/06/IV/P - 2006-10-31
  udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług na rzecz osób niepełnosprawnych w wieku 7 - 18 lat mieszkańców Gdyni

 • 16 820/06/IV/O - 2006-10-31
  umorzenia należności głównej oraz odsetek dla kontrahentów warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Gdyni

 • 16 821/06/IV/O - 2006-10-31
  udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektorów szkół, placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Gdynia, w których funkcjonują gimnazja w zakresie użyczenia terenu szkolnego

 • 16 822/06/IV/M - 2006-10-31
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup wyposażenia dla Schroniska dal Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo" w Gdyni

 • 16 823/06/IV/M - 2006-10-31
  zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego

 • 16 824/06/IV/M - 2006-10-31
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni przy ul. Truskawkowej 12 - KM 11 obręb Kolonia, części działek nr 101/61 i nr 101/63

 • 16 825/06/IV/M - 2006-10-31
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 58 A - KM 9, obręb Wielki Kack, część działki nr 8

 • 16 826/06/IV/M - 2006-10-31
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 54 A - KM 9, obręb Wielki Kack, część działki nr 97/10

 • 16 827/06/IV/M - 2006-10-31
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup notebooka i drukarki w ramach projektu EFZ ZPORR www.innowacje.gdynia.pl

 • 16 828/06/IV/M - 2006-10-31
  podpisania aneksu do umowy użyczenia nr MG/17/2004 oraz użyczenia pomieszczenia o pow. 47 m2 położonego przy ul. Maciejewicza

 • 16 829/06/IV/M - 2006-10-31
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 16 830/06/IV/M - 2006-10-31
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na przygotowanie oraz powielenie materiałów informacyjnych dla inwestorów w związku z Gdyńską Giełdą Nieruchomości 2006

 • 16 831/06/IV/M - 2006-10-31
  zmiany zarządzenia nr 16127/06/IV/M w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność osoby fizycznej położonej przy ul. Osada Rybacka w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 31.10.2006