Z dnia 2006-10-24

 • 16 638/06/IV/R - 2006-10-24
  zawarcia porozumienia z Sopotem w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 16 639/06/IV/R - 2006-10-24
  ogłoszenia konkursu na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Gdyni

 • 16 640/06/IV/R - 2006-10-24
  ogłoszenia konkursu na realizację zadania: "Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni"

 • 16 641/06/IV/R - 2006-10-24
  ogłoszenia konkursu na realizację zadania: "Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom chorym psychicznie na terenie Gdyni"

 • 16 642/06/IV/O - 2006-10-24
  akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/11/OZ/3/W/2004

 • 16 643/06/IV/O - 2006-10-24
  częściowego zrekompensowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku

 • 16 644/06/IV/S - 2006-10-24
  wyrażenia zgody na naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej

 • 16 645/06/IV/S - 2006-10-24
  zmiany zarządzenia nr 16 144/06/IV/S w sprawie wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych oraz pokrycie kosztów udziału w konferencjach pracowników Urzędu

 • 16 646/06/IV/M - 2006-10-24
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Opata Hackiego

 • 16 647/06/IV/M - 2006-10-24
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Zielonej

 • 16 648/06/IV/M - 2006-10-24
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wiejskiej

 • 16 649/06/IV/M - 2006-10-24
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Morskiej

 • 16 650/06/IV/M - 2006-10-24
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wielkopolskiej

 • 16 651/06/IV/M - 2006-10-24
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Nałkowskiej

 • 16 652/06/IV/M - 2006-10-24
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 16 653/06/IV/M - 2006-10-24
  przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 16 654/06/IV/M - 2006-10-24
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nr MG/140/D/03 z 2.01.2004 r. gruntu położonego przy ul. Brzechwy

 • 16 655/06/IV/M - 2006-10-24
  ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej przy ul. Hallera 31A

 • 16 656/06/IV/M - 2006-10-24
  określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Folwarcznej 7G

 • 16 657/06/IV/M - 2006-10-24
  skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 • 16 658/06/IV/M - 2006-10-24
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 16 659/06/IV/M - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację poczęstunku dla uczestników Gdyńskiej Giełdy Nieruchomości

 • 16 660/06/IV/M - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie ścianki wystawienniczej z grafiką

 • 16 661/06/IV/M - 2006-10-24
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego

 • 16 662/06/IV/M - 2006-10-24
  rozbiórki części budynku (lokalu użytkowego) przy al. Zwycięstwa 30a

 • 16 663/06/IV/M - 2006-10-24
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Opata Hackiego 15

 • 16 664/06/IV/M - 2006-10-24
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Gniewskiej 20

 • 16 665/06/IV/S - 2006-10-24
  wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 16 666/06/IV/M - 2006-10-24
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Korzennej, Nałkowskiej i Porazińskiej

 • 16 667/06/IV/M - 2006-10-24
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nowowiczlińskiej

 • 16 668/06/IV/M - 2006-10-24
  zlecenia do 6.000 EUR wykonania znaczków z herbem miasta Gdyni

 • 16 669/06/IV/M - 2006-10-24
  zlecenia do 6.000 EUR wykonania kalendarzy książkowych na 2007 r.

 • 16 670/06/IV/U - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na remont ciągów schodów położonych na terenie zieleni na Kamiennej Górze

 • 16 671/06/IV/U - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na renowację kanału deszczowego w ul. Kartuskiej

 • 16 672/06/IV/S - 2006-10-24
  zmiany zarządzenia nr 12 364/06/IV/S dotyczącego wyrażenia zgody na podpisanie umów na dostawę energii elektrycznej do Zespołu Parkowego Gdynia Kolibki

 • 16 673/06/IV/S - 2006-10-24
  zlecenia wykonania zadań związanych z obsługą informatyczną głosowania w wyborach do Rady Miasta Gdyni, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdyni

 • 16 674/06/IV/U - 2006-10-24
  wyrażenia zgody na zlecenie w trybie zamówienia publicznego do 6.000 EUR druku oraz zamieszczenia w Dzienniku Bałtyckim dodatku specjalnego "Mapa - nasze zwierzęta"

 • 16 675/06/IV/S - 2006-10-24
  zakupu lamp kompaktowych do Sali 105

 • 16 676/06/IV/S - 2006-10-24
  zatwierdzenia wyników postępowania w trybie zapytania o cenę do 60.0000 EUR na dostawę wykładziny podłogowej, kleju i listew

 • 16 677/06/IV/M - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na umieszczenie reklamy miasta Gdyni w publikacji "Gdynia. Miasto i ludzie"

 • 16 678/06/IV/M - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac z zakresu obsługi programu do udostępniania aktów notarialnych

 • 16 679/06/IV/M - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia publicznego na uzupełnienie regałów przestawnych w Wydziale Geodezji

 • 16 680/06/IV/M - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie rastrów arkuszy zarysów pomiarowych

 • 16 681/06/IV/M - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę licencji programu dla Wydziału Geodezji

 • 16 682/06/IV/U - 2006-10-24
  uregulowania opłaty naliczanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni

 • 16 683/06/IV/S - 2006-10-24
  zakupu płyt i listew drewnianych oraz okuć metalowych i drzewc do flag

 • 16 684/06/IV/S - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę fotograficzną z okazji zakończenia kadencji Rady Miasta Gdyni

 • 16 685/06/IV/O - 2006-10-24
  wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy KB/790/UO/55/W/2005 dotyczącej prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo"

 • 16 686/06/IV/U - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie przyłącza iluminacji pomnika "W Hołdzie Zesłańcom Sybiru"

 • 16 687/06/IV/U - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę ustawienia barierki wzdłuż zejścia na skarpie Potoku Kolibkowskiego na wysokości ul. Technicznej

 • 16 688/06/IV/U - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę- wykonanie pola żwirowego pod urządzenie rekreacyjne na Bulwarze Nadmorskim

 • 16 689/06/IV/U - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie wykonania nasadzeń na terenie rekreacyjnym przy ul. Wieluńskiej

 • 16 690/06/IV/M - 2006-10-24
  zmiany zarządzenia nr 14 511/06/IV/M dotyczącego wyboru inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi w trakcie realizacji adaptacji pomieszczeń w budynku położonym przy ul. 3 Maja 27 - 31

 • 16 691/06/IV/P - 2006-10-24
  zawarcia aneksu do umowy KB/201/OK/25/W/2006 dotyczącej realizacji zadania: "IV Festiwal Muzyki Dawnej Anima Musica"

 • 16 692/06/IV/U - 2006-10-24
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej remontu kładki dla pieszych nad torami PKP i ul. Janka Wiśniewskiego

 • 16 693/06/IV/U - 2006-10-24
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Marszewskiej

 • 16 694/06/IV/U - 2006-10-24
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Rdestowej

 • 16 695/06/IV/U - 2006-10-24
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Budowa chodnika wzdłuż ul. Chwarznieńskiej" realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 16 696/06/IV/S - 2006-10-24
  zatwierdzenia wyboru wykonawcy na usługi szklarskie w budynku Urzędu Miasta w 2006 r.

 • 16 697/06/IV/S - 2006-10-24
  przetargu na najem i obsługę Sali bankietowej w Urzędzie Stanu Cywilnego

 • 16 698/06/IV/P - 2006-10-24
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gdyni

 • 16 699/06/IV/K - 2006-10-24
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2006

 • 16 700/06/IV/K - 2006-10-24
  zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 12324/06/IV/K z 10.01.2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok

 • 16 701/06/IV/K - 2006-10-24
  zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 12633/06/IV/K z 31.01.2006 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2006 rok

 • 16 702/06/IV/O - 2006-10-24
  wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację rządowego programu "Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym"

 • 16 703/06/IV/P - 2006-10-24
  wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na organizację regat "The Tall Ships’ Races 2009"

 • 16 704/06/IV/S - 2006-10-24
  wyrażenia zgody na zakup środków czystości do 6.000 EUR oraz wyboru oferenta

 • 16 705/06/IV/S - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup licencji oprogramowania

 • 16 706/06/IV/S - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia publicznego na usługi transportowe związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dniu 12 listopada 2006 roku oraz zatwierdzenia wybory wykonawcy

 • 16 707/06/IV/M - 2006-10-24
  nabycia od PKP S.A. własności lokali mieszkalnych położonych w Gdyni przy ul. Morskiej 72 i 74 i związanego z nimi udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

 • 16 708/06/IV/M - 2006-10-24
  nabycia od PKP S.A. własności lokali mieszkalnych położonych w Gdyni przy ul. Kapitańskiej 10 i 14 i związanego z nimi udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych

 • 16 709/06/IV/M - 2006-10-24
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty roczne za 2006 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa

 • 16 710/06/IV/M - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wybór wykonawcy projektu zagospodarowania terenu przy ul. Żeglarzy 5-7 w Gdyni

 • 16 711/06/IV/M - 2006-10-24
  nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Dembińskiego

 • 16 712/06/IV/M - 2006-10-24
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej na km 36, obręb Wiczlino, jako działka nr 188/21, zajętej pod drogę - ul. Gradowa

 • 16 713/06/IV/M - 2006-10-24
  zlecenia do kwoty 6.000 EUR produkcji, wkładkowania i promocji płyty z CD z grą multimedialną "Gdynia tradycyjnie nowoczesna"

 • 16 714/06/IV/M - 2006-10-24
  zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 16 552/06/IV/M w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na naprawę plotera

 • 16 715/06/IV/U - 2006-10-24
  akceptacji zmiany treści umowy nr KB/31/UI/2005 na wykonanie robót na zadaniu pn. "Przebudowa odcinka ul. Pelplińskiej i budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicach: Pelplińskiej, Działdowskiej i Ściegiennego" realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 16 716/06/IV/U - 2006-10-24
  uregulowania opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntu leśnego przeznaczonego pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w obszarze Gdyni Zachód

 • 16 717/06/IV/U - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie wymiany dwóch słupów trakcyjnych w ulicy 10 Lutego

 • 16 718/06/IV/U - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych na zadaniu pn: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Solnej/Radosnej w Gdyni", realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 16 719/06/IV/U - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie koncepcji obsługi transportowej centrum handlowo-usługowego "KLIF" w Gdyni w związku z jego rozbudową i upoważnienia do podpisania ww. umowy

 • 16 720/06/IV/U - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie projektu przebudowy jezdni oraz wykonania brakującego chodnika przed SP Nr 20 i upoważnienia do podpisania umowy

 • 16 721/06/IV/U - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia z wolnej ręki nieprzekraczającego 20 % wartości realizowanego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych wchodzących w zakres utrzymania dróg, ulic i obiektów inżynierskich w rejonie II na terenie Gdyni

 • 16 722/06/IV/U - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia z wolnej ręki nieprzekraczającego 20 % wartości realizowanego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych wchodzących w zakres utrzymania dróg, ulic i obiektów inżynierskich w rejonie I na terenie Gdyni

 • 16 723/06/IV/U - 2006-10-24
  akceptacji zmian treści umowy nr KB/537/UI/178/W/2005 na pełnienie funkcji inżyniera projektu "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap"

 • 16 724/06/IV/U - 2006-10-24
  akceptacji zmiany treści umowy nr KB/537/UI/173/W/2006 z dnia 22.08.2006 r. na wykonanie zadania "Przebudowa odcinka ul. Pelplińskiej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Pelplińskiej, Działowskiego i Ściegiennego w Gdyni" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 16 725/06/IV/U - 2006-10-24
  zmiany zarządzenia nr 15 779/06/IV/U w sprawie rozpoczęcia postępowania udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy projektu pn: "Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie - I etap"

 • 16 726/06/IV/U - 2006-10-24
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy projektu pn: "Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie - I etap"

 • 16 727/06/IV/U - 2006-10-24
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Budowa wewnętrznego układu drogowego i przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie Przedszkola Samorządowego Nr 43

 • 16 728/06/IV/U - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na opracowanie rozszerzenia i uszczegółowienia koncepcji strefy płatnego parkowania w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy

 • 16 729/06/IV/U - 2006-10-24
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej ul. Wielkopolskiej

 • 16 730/06/IV/U - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniach "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ulicach: Architektów i Kiejstuta, Osada Rybacka i Grenadierów, Sibeliusa i Skrajna w Gdyni

 • 16 731/06/IV/U - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie nasadzeń rekompensujących usunięcie drzew i krzewów w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód - zadanie I i III

 • 16 732/06/IV/U - 2006-10-24
  akceptacji zmiany treści umowy nr KB/478/UI/148/W/2006 na wykonanie robót na zadaniu pn. "Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Porazińskiej" realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 16 733/06/IV/U - 2006-10-24
  podpisania umowy o dofinansowanie z instytucją zarządzającą na realizację projektu pt. "Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej"

 • 16 734/06/IV/U - 2006-10-24
  zaktualizowania wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2006, realizowanych w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 16 735/06/IV/U - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę sporządzenia odpisu z jednej z oferty przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem: "Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap"

 • 16 736/06/IV/U - 2006-10-24
  akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę oczyszczania dróg miasta Gdyni w rejonie I w latach 2006-2010

 • 16 737/06/IV/S - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia publicznego na druk obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz druk obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na 12.11.2006r.

 • 16 738/06/IV/S - 2006-10-24
  udzielenia zamówienia publicznego na druk kart do głosowania w wyborach do Rady Miasta Gdyni i na Prezydenta Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 24.10.2006