Z dnia 2006-10-19

 • 16 632/06/IV/M - 2006-10-19
  wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy KB/565/MB/17/W/2006 dotyczącej wykonania prac remontowych w zakresie likwidacji barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 1

 • 16 633/06/IV/U - 2006-10-19
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacja i w okresie rękojmi zadania "Pomorski Park Tchnologiczny - zabudowa platform w modułach A,B,C"

 • 16 634/06/IV/U - 2006-10-19
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ulicach: Osada Rybacka i Grenadierów"

 • 16 635/06/IV/U - 2006-10-19
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ulicy Sibelisa"

 • 16 636/06/IV/U - 2006-10-19
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ulicach: Architektów i Kiejstuta"

 • 16 637/06/IV/U - 2006-10-19
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ulicy Skrajnej"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 19.10.2006