Z dnia 2006-10-17

 • 16 544/06/IV/P - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie materiałów informacyjnych oraz dekoracji z okazji Święta Niepodległości

 • 16 545/06/IV/U - 2006-10-17
  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni - tzw. Kacze Buki

 • 16 546/06/IV/U - 2006-10-17
  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni

 • 16 547/06/IV/O - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi programu Analizator Matur

 • 16 548/06/IV/O - 2006-10-17
  dofinansowania wyjazdu uczennicy X Liceum Ogólnokształcącego na XVIII Mistrzostwa Świata w Armwrestingu

 • 16 549/06/IV/O - 2006-10-17
  zmiany treści uchwały nr 7 149/02/III Zarządu Miasta Gdyni dotyczącej ustalenia opłat za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Lokalnej Akademii Informatycznej przy Zespole Szkół Chłodniczych

 • 16 550/06/IV/S - 2006-10-17
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 16 551/06/IV/S - 2006-10-17
  przeprowadzenia szkoleń członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miasta Gdyni, Sejmiku Województwa pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdyni zarządzonych na 12.11.2006 r.

 • 16 552/06/IV/M - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na naprawę plotera

 • 16 553/06/IV/M - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na naprawę gilotyny do materiałów kreślarskich

 • 16 554/06/IV/M - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na przeniesienie pomiarowych znaków wysokościowych - reperów

 • 16 555/06/IV/M - 2006-10-17
  ustalenia wykazu oraz warunków oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Narutowicza

 • 16 556/06/IV/M - 2006-10-17
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gedymina przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 557/06/IV/M - 2006-10-17
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wachowiaka przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 558/06/IV/M - 2006-10-17
  wykazu nieruchomości zabudowanych garażami przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

 • 16 559/06/IV/M - 2006-10-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Stoigniewa

 • 16 560/06/IV/M - 2006-10-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Widnej

 • 16 561/06/IV/M - 2006-10-17
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu mieszkalno - użytkowego położonego w budynku przy ul. Abrahama 80-86 klatka nr 84 lokal nr 17 o pow. 75,59 m2 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • 16 562/06/IV/M - 2006-10-17
  uchylenia zarządzeń dotyczących bezprzetargowego oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych garażami

 • 16 563/06/IV/M - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie balonów z nadrukiem "Żyj kolorowo"

 • 16 564/06/IV/M - 2006-10-17
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 • 16 565/06/IV/U - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na dostawę i montaż uchwytów do flag

 • 16 566/06/IV/U - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Chwarznieńską

 • 16 567/06/IV/U - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie projektu i zmianę lokalizacji pulsacyjnej sygnalizacji świetlnej na ul. Rdestowej

 • 16 568/06/IV/U - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Chylońską

 • 16 569/06/IV/U - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Traugutta z ul. Władysława IV

 • 16 570/06/IV/U - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Łowickiej z ul. Wielkopolską

 • 16 571/06/IV/U - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie studium obsługi transportowej obszaru położonego pomiędzy ulicami Chwaszczyńską, Brzechwy i Nałkowskiej

 • 16 572/06/IV/U - 2006-10-17
  w trybie do 6.000 EUR na przygotowanie wniosków o dofinansowanie programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach

 • 16 573/06/IV/U - 2006-10-17
  przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych miejskiej infrastruktury komunalnej eksploatowanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej

 • 16 574/06/IV/U - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego na demontaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w parku na Kamiennej Górze

 • 16 575/06/IV/U - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na roboty budowlane - rozbudowa placu zabaw w parku na Kamiennej Górze

 • 16 576/06/IV/U - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę rozładunku koszy na śmieci

 • 16 577/06/IV/U - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego

 • 16 578/06/IV/U - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu rozbiórki budynku przy ul. Chwarznieńskiej

 • 16 579/06/IV/U - 2006-10-17
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego "Budowa ul. Szturmanów i odcinka ul. Armatorów

 • 16 580/06/IV/U - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie koncepcji pętli autobusowej w rejonie ulic Jana z Kolna, Wendy, Portowej oraz Placu Kaszubskiego

 • 16 581/06/IV/U - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie analizy możliwości wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Wybickiego

 • 16 582/06/IV/M - 2006-10-17
  organizacji wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni

 • 16 583/06/IV/M - 2006-10-17
  ustanowienia dozoru lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Powstania Wielkopolskiego

 • 16 584/06/IV/M - 2006-10-17
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Chylońskiej

 • 16 585/06/IV/U - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na roboty budowlane - budowę urządzeń zabawowych w dzielnicy Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana

 • 16 586/06/IV/U - 2006-10-17
  sprawie zmiany zarządzenia nr 16056/06/IV/U w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Pomorski Park technologiczny - zabudowa platform w modułach A, B, C"

 • 16 587/06/IV/U - 2006-10-17
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania "Pomorski Park Technologiczny - zabudowa platform w modułach A, B, C"

 • 16 588/06/IV/U - 2006-10-17
  wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na przebudowę ul. Kaczewskiej oraz obiektów infrastruktury technicznej w rejonie ulicy Kaczewskiej realizowaną w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych

 • 16 589/06/IV/U - 2006-10-17
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji pn. "Oświetlenie parkingu przy ul. Kieleckiej w Gdyni"

 • 16 590/06/IV/U - 2006-10-17
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Raduńskiej w Gdyni"

 • 16 591/06/IV/U - 2006-10-17
  unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ulicach: Szkutniczej i Spawaczy w Gdyni"

 • 16 592/06/IV/U - 2006-10-17
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "ułożenie nawierzchni tymczasowej w ulicach: Szkutniczej i Spawaczy w Gdyni

 • 16 593/06/IV/U - 2006-10-17
  unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Kępa Oksywska w Gdyni"

 • 16 594/06/IV/U - 2006-10-17
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Kępa Oksywska w Gdyni"

 • 16 595/06/IV/U - 2006-10-17
  sprawie zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ulicach Chlebowej i Żuławskiej"

 • 16 596/06/IV/U - 2006-10-17
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Lelewela"

 • 16 597/06/IV/U - 2006-10-17
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Muchowskiego"

 • 16 598/06/IV/U - 2006-10-17
  unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Głowackiego w Gdyni"

 • 16 599/06/IV/U - 2006-10-17
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Głowackiego w Gdyni"

 • 16 600/06/IV/U - 2006-10-17
  unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Brodnickiej w Gdyni"

 • 16 601/06/IV/U - 2006-10-17
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Brodnickiej w Gdyni"

 • 16 602/06/IV/U - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji drogowych w osiedlu Dąbrowa

 • 16 603/06/IV/U - 2006-10-17
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Wschodniej w Gdyni"

 • 16 604/06/IV/U - 2006-10-17
  wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na przebudowę ul. Lutyckiej oraz obiektów infrastruktury technicznej w rejonie ulic Lutyckiej, Legionów, Kaczewskiej i al. Zwycięstwa, realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 16 605/06/IV/U - 2006-10-17
  wypłaty odszkodowania za utracone rośliny znajdujące się w wydzielonym pasie drogowym przeznaczonym pod budowę uzbrojenia w obszarze Gdynia-Zachód - działka nr 110/21, km 26 Wiczlino

 • 16 606/06/IV/U - 2006-10-17
  realizacji umowy dotyczącej budowy odcinka drogi w ul. Olgierda wraz z infrastrukturą techniczną w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 16 607/06/IV/U - 2006-10-17
  sprawie zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2006 realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 16 608/06/IV/U - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy kabli energetycznych i telekomunikacyjnych w rejonie skrzyżowania ulic Północnej i Chylońskiej w Gdyni

 • 16 609/06/IV/U - 2006-10-17
  zmiany zarządzenia nr 16367/06/IV/U w sprawie wyrażenia zgody na przepisanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Solnej, realizowanej w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 16 610/06/IV/U - 2006-10-17
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej na pasie lewoskrętu z ul. Morskiej w Estakadę Kwiatkowskiego

 • 16 611/06/IV/U - 2006-10-17
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej na pasie lewoskrętu z ul. Morskiej w Estakadę Kwiatkowskiego

 • 16 612/06/IV/P - 2006-10-17
  harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2007

 • 16 613/06/IV/O - 2006-10-17
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień "Młodzieżowe warsztaty środowiskowe"

 • 16 614/06/IV/O - 2006-10-17
  wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej Ośrodkowi Sportowemu Szkolenia Młodzieży Polskiego Związku Koszykówki w celu prowadzenia treningów i meczy

 • 16 615/06/IV/O - 2006-10-17
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie profilaktyki uzależnień "prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i ośrodków profilaktyki środowiskowej

 • 16 616/06/IV/O - 2006-10-17
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania "Powadzenie klubu abstynenta w dzielnicy Gdynia Śródmieście"

 • 16 617/06/IV/O - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na realizację zadania "Program szkoleń z zakresu zachowań prozdrowotnych lokalnej społeczności miejskiej"

 • 16 618/06/IV/M - 2006-10-17
  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i zawiadomienia prokuratury o popełnieniu przestępstwa

 • 16 619/06/IV/M - 2006-10-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Śląskiej

 • 16 620/06/IV/M - 2006-10-17
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację działań promocyjno-informacyjnych dotyczących projektu www.innowacje.gdynia.pl w trybie zapytania o cenę

 • 16 621/06/IV/M - 2006-10-17
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację działań promocyjno-informacyjnych dotyczących projektu www.innowacje.gdynia.pl w trybie zapytania o cenę

 • 16 622/06/IV/M - 2006-10-17
  sprawie akceptacji trybu zamówienia o wartości do 6.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wyburzenia budynku po izbie wytrzeźwień przy ul. Redłowskiej 31

 • 16 623/06/IV/M - 2006-10-17
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 16 624/06/IV/P - 2006-10-17
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni przedstawicieli szwedzkich służb zatrudnienia

 • 16 625/06/IV/P - 2006-10-17
  druku kalendarzyków listkowych w ramach "Kampanii Parkingowej"

 • 16 626/06/IV/S - 2006-10-17
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 60.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla UM Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych

 • 16 627/06/IV/S - 2006-10-17
  zmiany zarządzenia prezydenta miasta nr 16534/2006/IV/S w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie metalowych plakiet odznaczenia "Czas Gdyni" i wyróżnień "Czas Gdyni"

 • 16 628/06/IV/O - 2006-10-17
  dostawy energii elektrycznej dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego dzielnicy Gdynia Orłowo

 • 16 629/06/IV/P - 2006-10-17
  wydzierżawienia łączy od TP S.A. dla potrzeb MCPR

 • 16 630/06/IV/S - 2006-10-17
  wyrażenia zgody na zakup materiałów biurowych do 6.000 EUR oraz wybór oferenta

 • 16 631/06/IV/M - 2006-10-17
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 42-48 lok. nr XI przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.10.2006