Z dnia 2006-10-02

  • 16 354/06/IV/M - 2006-10-02
    odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej przy ul. Dionizosa

  • 16 355/06/IV/M - 2006-10-02
    udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie elementów oznakowania Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 02.10.2006