Z dnia 2006-09-26

 • 16 254/06/IV/P - 2006-09-26
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Karwiny Festynu Kulturalno - Rekreacyjnego z okazji XX lecia Szkoły Podstawowej nr 42

 • 16 255/06/IV/P - 2006-09-26
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 16 256/06/IV/K - 2006-09-26
  przekazywania opłat sądowych związanych z zabezpieczeniem i egzekucją zaległości podatkowych

 • 16 257/06/IV/O - 2006-09-26
  zakupu nagród i pucharów dla laureatów "II Gdyńskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczo - Ekologicznego o puchar Prezydenta Miasta Gdyni"

 • 16 258/06/IV/O - 2006-09-26
  zakupu materiałów na konkurs i nagród dla laureatów VI Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego- "W kręgu kultury romantyzmu"

 • 16 259/06/IV/O - 2006-09-26
  zakupu nagród dla laureatów IV Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego pod tytułem "Cztery pory roku"

 • 16 260/06/IV/O - 2006-09-26
  wyrażenia zgody na użyczenie auli szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

 • 16 261/06/IV/O - 2006-09-26
  zakupu wyposażenia ruchomego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6

 • 16 262/06/IV/U - 2006-09-26
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlanych obejmujących roboty awaryjno - naprawcze na burzowej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Gdyni

 • 16 263/06/IV/U - 2006-09-26
  przedłużenia czasu przeznaczonego na realizację programu "Porządek na Kolibkach"

 • 16 264/06/IV/U - 2006-09-26
  wyrażenia zgody na przedłużenie umowy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni na zajęcie przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności lokalu w budynku przy ul. Władysława IV

 • 16 265/06/IV/R - 2006-09-26
  przyjęcia jednolitej wersji "Podręcznika wewnętrznych procedur zarządzania i kontroli projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport"

 • 16 266/06/IV/M - 2006-09-26
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod regulację potoku Źródło Marii

 • 16 267/06/IV/M - 2006-09-26
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nałkowskiej 58 A przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 268/06/IV/M - 2006-09-26
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nałkowskiej 58 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 269/06/IV/M - 2006-09-26
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nałkowskiej 60 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 270/06/IV/M - 2006-09-26
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nałkowskiej 54 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 271/06/IV/M - 2006-09-26
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nowowiczlińskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 272/06/IV/M - 2006-09-26
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Truskawkowej 4 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 273/06/IV/M - 2006-09-26
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Truskawkowej 12 przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 274/06/IV/M - 2006-09-26
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Migdałowej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 275/06/IV/M - 2006-09-26
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Warzywnej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 276/06/IV/M - 2006-09-26
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bernadowskiej

 • 16 277/06/IV/M - 2006-09-26
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Korzennej

 • 16 278/06/IV/M - 2006-09-26
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Warzywnej

 • 16 279/06/IV/M - 2006-09-26
  uchylenia zarządzeń dotyczących bezprzetargowego oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych garażami

 • 16 280/06/IV/M - 2006-09-26
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej

 • 16 281/06/IV/M - 2006-09-26
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu przy ul. Warszawskiej 42 nr C- stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • 16 282/06/IV/M - 2006-09-26
  zakupienia dokumentacji fotograficznej z imprez odbywających się w Gdyni we wrześniu 2006 r.

 • 16 283/06/IV/M - 2006-09-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na renowację tablicy z planem dzielnicy Gdynia Wielki Kack oraz montaż flagi UE

 • 16 284/06/IV/M - 2006-09-26
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę, na realizację działań promocyjno - informacyjnych dotyczących projektu www.innowacje.gdynia.pl

 • 16 285/06/IV/M - 2006-09-26
  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 211.000 EUR na modernizację operatu ewidencji gruntów w zakresie budynków na wydzielonym obszarze Gdyni

 • 16 286/06/IV/M - 2006-09-26
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 16 287/06/IV/M - 2006-09-26
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 16 288/06/IV/M - 2006-09-26
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 16 289/06/IV/M - 2006-09-26
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 16 290/06/IV/M - 2006-09-26
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Wojewody Wachowiaka 1

 • 16 291/06/IV/M - 2006-09-26
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Cylkowskiego 9D

 • 16 292/06/IV/M - 2006-09-26
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Morskiej 91

 • 16 293/06/IV/M - 2006-09-26
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Wojewody Wachowiaka 18

 • 16 294/06/IV/S - 2006-09-26
  powołania pełnomocników ds. wyborów do Rady Miasta Gdyni, Sejmiku Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdyni zarządzonych na dzień 12.11.2006 r.

 • 16 295/06/IV/S - 2006-09-26
  wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy nr DMD/0003/99

 • 16 296/06/IV/O - 2006-09-26
  przyznania premii dla Dyrektora SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

 • 16 297/06/IV/U - 2006-09-26
  zmiany zarządzenia nr 15 599/06/IV/U dotyczącego powołania koordynatora i zespołu zadaniowego do realizacji projektu "BUSTRIP - Wdrożenie i planowanie transportu miast bałtyckich"

 • 16 298/06/IV/U - 2006-09-26
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na wykonanie studium obsługi komunikacyjnej obszaru położonego przy ul. Chwarznieńskiej

 • 16 299/06/IV/U - 2006-09-26
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gdyni

 • 16 300/06/IV/U - 2006-09-26
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na usługę jesiennej zbiórki liści na wyznaczonych ciągach komunikacyjnych w Gdyni

 • 16 301/06/IV/P - 2006-09-26
  udzielenia zamówienia publicznego na wypożyczenie zdjęć z wystawy "Jan Paweł II Apostoł Pokoju"

 • 16 302/06/IV/U - 2006-09-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na roboty budowlane - ogrodzenie placu zabaw w Parku Marysieńki

 • 16 303/06/IV/U - 2006-09-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na dostawę wody

 • 16 304/06/IV/S - 2006-09-26
  udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu do ratownictwa drogowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 16 305/06/IV/U - 2006-09-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę oczyszczenia koryta odwadniającego skarpę na terenie skweru przy ul. Piekarskiej

 • 16 306/06/IV/O - 2006-09-26
  powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Gdyni na 2006 rok dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia

 • 16 307/06/IV/Oq - 2006-09-26
  zakupu sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół nr 10 z okazji jubileuszu 20 lecia placówki

 • 16 308/06/IV/O - 2006-09-26
  dofinansowania kosztów pobytu młodzieży z polskiej Szkoły Średniej w Trokach na Litwie

 • 16 309/06/IV/O - 2006-09-26
  dofinansowania kosztów wyjazdu młodzieży z VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni do St. Junien (Francja)

 • 16 310/06/IV/S - 2006-09-26
  zakupu prenumeraty prasy i literatury fachowej oraz map Gdyni dla Urzędu Miasta Gdyni w roku 2006

 • 16 311/06/IV/S - 2006-09-26
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 16 312/06/IV/S - 2006-09-26
  powołania komisji przetargowej i rozpoczęcia postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup wykładziny podłogowej

 • 16 313/06/IV/U - 2006-09-26
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ulicy Muchowskiego"

 • 16 314/06/IV/U - 2006-09-26
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ulicy Lelewela"

 • 16 315/06/IV/U - 2006-09-26
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ulicy Chlebowej i Żuławskiej"

 • 16 316/06/IV/U - 2006-09-26
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: "Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Radosnej"

 • 16 317/06/IV/U - 2006-09-26
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ulicy Szkutniczej i Spawaczy"

 • 16 318/06/IV/U - 2006-09-26
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ulicy Kępa Oksywska"

 • 16 319/06/IV/U - 2006-09-26
  wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: "Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7"

 • 16 320/06/IV/M - 2006-09-26
  akceptacji na publikację ogłoszenia w Gazecie Wyborczej, informującego pracodawców i osoby niepełnosprawne o możliwości skorzystania z dofinansowania ze środków PFRON

 • 16 321/06/IV/O - 2006-09-26
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup, transport oraz instalację kotła warzelnianego dla schroniska dla bezdomnych zwierząt "Ciapkowo" w Gdyni

 • 16 322/06/IV/U - 2006-09-26
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Nr 7 w Gdyni"

 • 16 323/06/IV/U - 2006-09-26
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania pn: "Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Nr 7 w Gdyni"

 • 16 324/06/IV/S - 2006-09-26
  udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 6.000 EUR na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie pracowników UM Gdyni

 • 16 325/06/IV/U - 2006-09-26
  zatwierdzenia wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej ul. Hallera na odcinku od ulicy Kasztelańskiej do ul. Kopernika oraz upoważnienia do podpisania umowy

 • 16 326/06/IV/U - 2006-09-26
  zatwierdzenia wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Rozewskiej i upoważnienia do podpisania ww. umowy

 • 16 327/06/IV/U - 2006-09-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na naprawę huśtawki na placu zabaw przy stawku w Gdyni Obłużu

 • 16 328/06/IV/U - 2006-09-26
  udzielenia zamówienia na usługę "Utrzymanie cieków na terenie Gdyni w IV kwartale 2006 r."

 • 16 329/06/IV/U - 2006-09-26
  uregulowania należności z tytułu dokonania odbioru basenu w budynku SP nr 39 w Gdyni

 • 16 330/06/IV/U - 2006-09-26
  uchylenia zarządzenia nr 16 165/06/IV/U w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Bosmańskiej Gdyni

 • 16 331/06/IV/U - 2006-09-26
  uregulowania należności za uzgodnienie przed wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji pn. "Zagospodarowanie lasu komunalnego pomiędzy Pogórzem i Obłużem w Gdyni"

 • 16 332/06/IV/U - 2006-09-26
  uchylenia zarządzenia nr 14 069/06/IV/U w sprawie rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania pn. "Osiedle Dąbrowa w Gdyni - ulice"

 • 16 333/06/IV/U - 2006-09-26
  uregulowania należności za wydanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni postanowienia w sprawie uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Widnej, Rolniczej i Strażackiej w Gdyni"

 • 16 334/06/IV/U - 2006-09-26
  uregulowania należności za wydanie postanowienia w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II - budowa wiaduktu nr 3"

 • 16 335/06/IV/U - 2006-09-26
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn. "Ulica Świętojańska - pętla uliczna"

 • 16 336/06/IV/U - 2006-09-26
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 5.278.800 EUR na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem "Droga Różowa IV etap - druga jezdnia w ul. Lotników"

 • 16 337/06/IV/U - 2006-09-26
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania "Droga Różowa IV etap - druga jezdnia w ul. Lotników"

 • 16 338/06/IV/U - 2006-09-26
  akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr KV/180/UI/57/W/2006 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy układu drogowego, budowy tunelu i kładki dla pieszych dla obszaru ulic: Droga Gdyńska, Władysława IV, Świętojańskiej, Al. Marszałka Piłsudskiego

 • 16 339/06/IV/U - 2006-09-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę zamieszczenia w Gazecie Wyborczej ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych na zadaniu "Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie - II etap"

 • 16 340/06/IV/M - 2006-09-26
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do zabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Inżynierskiej 111, stanowiącej własność osoby fizycznej

 • 16 341/06/IV/U - 2006-09-26
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę zebrania i wywozu odpadów z terenu nieruchomości przy Al. Zwycięstwa 173

 • 16 342/06/IV/U - 2006-09-26
  zmiany w składzie rady naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego

 • 16 343/06/IV/M - 2006-09-26
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na rejestrację domeny www.innowacje.gdynia.pl

 • 16 344/06/IV/M - 2006-09-26
  utrzymania serwisu www.gdynia.pl Biuletynu Informacji Publicznej oraz prezentacji rad dzielnic na serwerze oraz ich aktualizacji

 • 16 345/06/IV/M - 2006-09-26
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie trzech flag z nadrukiem "Międzynarodowe Forum Gospodarcze Gdynia"

 • 16 346/06/IV/P - 2006-09-26
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 26.09.2006