Z dnia 2006-09-12

 • 16 085/06/IV/U - 2006-09-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie usługi w zakresie wystawienia i obsługi przenośnych kabin sanitarnych na imprezę z cyklu "Dary Ziemi"

 • 16 086/06/IV/K - 2006-09-12
  zmiany zarządzenia nr 1880/03/IV/K dotyczącego wprowadzenia "Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo - księgowych ewidencjonowanych i rozliczanych w Wydziale Budżetu i Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni"

 • 16 087/06/IV/O - 2006-09-12
  dofinansowania kosztów pobytu uczniów i opiekunów ze szkoły Stormaryschule z Ahrensburga

 • 16 088/06/IV/O - 2006-09-12
  dofinansowania kosztów pobytu uczniów i opiekunów ze szkoły Rodeby koło Karlskrony

 • 16 089/06/IV/O - 2006-09-12
  uchylenia zarządzenia nr 14 380/06/IV/O dotyczącego przyjęcia nowego harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2006

 • 16 090/06/IV/O - 2006-09-12
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznej terapii onkologicznej"

 • 16 091/06/IV/R - 2006-09-12
  zawarcia porozumienia z Wojewodą Pomorskim dotyczącego wieloletniego programu "Pomoc w zakresie dożywiania"

 • 16 092/06/IV/R - 2006-09-12
  zatrudnienia dyrektora - wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka nr 6

 • 16 093/06/IV/S - 2006-09-12
  udzielenia zamówienia publicznego na ubezpieczenie samochodów służbowych

 • 16 094/06/IV/M - 2006-09-12
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 095/06/IV/M - 2006-09-12
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Widnej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 096/06/IV/M - 2006-09-12
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nałkowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 16 097/06/IV/M - 2006-09-12
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Czernickiego

 • 16 098/06/IV/M - 2006-09-12
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Nowowiczlińskiej

 • 16 099/06/IV/M - 2006-09-12
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Nowowiczlińskiej

 • 16 100/06/IV/M - 2006-09-12
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Nowowiczlińskiej

 • 16 101/06/IV/M - 2006-09-12
  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nr TG/118/2002/ na grunt położony przy ul. Kopernika

 • 16 102/06/IV/M - 2006-09-12
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych - garaży stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 16 103/06/IV/M - 2006-09-12
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Słowackiego

 • 16 104/06/IV/M - 2006-09-12
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Starowiejskiej 42 - 48 lok. nr VII przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 16 105/06/IV/M - 2006-09-12
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Świętojańskiej 91 lok. nr U-1 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 16 106/06/IV/M - 2006-09-12
  adaptacji lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni w budynku położonym przy ul. Władysława IV 51

 • 16 107/06/IV/M - 2006-09-12
  remontu pomieszczeń dla Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w budynku położonym przy ul. Świętojańskiej 141

 • 16 108/06/IV/M - 2006-09-12
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Zamenhofa

 • 16 109/06/IV/M - 2006-09-12
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Św. Mikołaja

 • 16 110/06/IV/M - 2006-09-12
  remontu pokrycia dachu w budynku położonym przy ul. Unruga

 • 16 111/06/IV/M - 2006-09-12
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Świętojańskiej 141 - 145

 • 16 112/06/IV/M - 2006-09-12
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na prace pomiarowe odtworzenia osnowy katastralnej

 • 16 113/06/IV/M - 2006-09-12
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 16 114/06/IV/M - 2006-09-12
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 16 115/06/IV/M - 2006-09-12
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 16 116/06/IV/M - 2006-09-12
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 16 117/06/IV/M - 2006-09-12
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 16 118/06/IV/M - 2006-09-12
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 16 119/06/IV/S - 2006-09-12
  udzielenia zamówienia publicznego na rozplakatowanie obwieszczeń dotyczących przeprowadzenia na terenie miasta Gdyni rejestracji przedpoborowych, mężczyzn urodzonych w 1988

 • 16 120/06/IV/M - 2006-09-12
  akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy MG/33/MGR/21/D/05 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Morskiej

 • 16 121/06/IV/P - 2006-09-12
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni gości wystawy prac światowej sławy fotografika Ryszarda Horowitza, która odbędzie się w Gdyni w siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego

 • 16 122/06/IV/S - 2006-09-12
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup blankietów związanych z wykonywaniem krajowego transportu drogowego

 • 16 123/06/IV/M - 2006-09-12
  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budynku mieszkalnego położonego przy ul. Widnej 8

 • 16 124/06/IV/M - 2006-09-12
  wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych położonych przy ul. Okrzei

 • 16 125/06/IV/P - 2006-09-12
  wykonania plakatu promującego kampanię edukacyjną "Czy wiesz jak żyć w przyjaźni"

 • 16 126/06/IV/M - 2006-09-12
  wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

 • 16 127/06/IV/M - 2006-09-12
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej przy ul. Osada Rybacka

 • 16 128/06/IV/M - 2006-09-12
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie długopisów z nadrukiem

 • 16 129/06/IV/S - 2006-09-12
  wyrażenia zgody na przeprowadzenie legalizacji gaśnic i aparatów oddechowych ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 16 130/06/IV/S - 2006-09-12
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na zakup mebli biurowych

 • 16 131/06/IV/U - 2006-09-12
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie kratek stalowych na wpusty burzowe na Bulwarze Nadmorskim

 • 16 132/06/IV/U - 2006-09-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę ustawienia kontenerów i koszy stelażowych na czas trwania imprezy "Dary Ziemi"

 • 16 133/06/IV/U - 2006-09-12
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę zapewnienia zasilania elektroenergetycznego na imprezę towarzyszącą XXXI Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych

 • 16 134/06/IV/U - 2006-09-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000EUR na roboty budowlane - wykonanie ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Zielonej

 • 16 135/06/IV/U - 2006-09-12
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gdyni

 • 16 136/06/IV/U - 2006-09-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000EUR na roboty budowlane - wykonanie ogrodzenia na terenie zieleni przy ul. Dedala

 • 16 137/06/IV/M - 2006-09-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000EUR na umieszczenie reklamy VI Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2006 w gazecie "Namiary na Morze i Handel"

 • 16 138/06/IV/U - 2006-09-12
  wystąpienia o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji "Droga Różowa etap IV - rozbudowa ul. Lotników"

 • 16 139/06/IV/U - 2006-09-12
  wydania opinii dotyczących możliwości powstania nadmiernych zdolności produkcyjnych i przeładunkowych dla projektu "Modernizacja przystani rybackiej - Oksywie - I etap"

 • 16 140/06/IV/U - 2006-09-12
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Ulica Świętojańska - pętla uliczna

 • 16 141/06/IV/U - 2006-09-12
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie: "Projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Bosmańskiej"

 • 16 142/06/IV/U - 2006-09-12
  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Jana Pawła II i ul. Świętojańskiej

 • 16 143/06/IV/U - 2006-09-12
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Makuszyńskiego

 • 16 144/06/IV/U - 2006-09-12
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 16 145/06/IV/U - 2006-09-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę zamieszczenia w Gazecie Wyborczej ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych na zadaniu: "Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie - II etap"

 • 16 146/06/IV/U - 2006-09-12
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Pogórze festynu kulturalno - rekreacyjnego

 • 16 147/06/IV/K - 2006-09-12
  zmian w budżecie miasta Gdyni

 • 16 148/06/IV/K - 2006-09-12
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 12 324/06/IV/K dotyczącego ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok

 • 16 149/06/IV/K - 2006-09-12
  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 12 633/06/IV/K dotyczącego ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych miasta Gdyni na 2006 rok

 • 16 150/06/IV/O - 2006-09-12
  wyrażenia zgody na przystąpienie do ogólnopolskiego programu chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"

 • 16 151/06/IV/U - 2006-09-12
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Brzechwy

 • 16 152/06/IV/O - 2006-09-12
  zmian w zarządzeniu nr 15 866/06/IV/O w sprawie zakupu artykułów biurowych dla gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych i UM Gdyni od firmy "Gogra" w ramach projektu "Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006"

 • 16 153/06/IV/M - 2006-09-12
  opłat za użytkowanie wieczyste gruntu cmentarza w Kosakowie

 • 16 154/06/IV/U - 2006-09-12
  zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na roboty budowlane - budowę urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Gulgowskiego

 • 16 155/06/IV/U - 2006-09-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na roboty budowlane - wykonanie i montaż ogrodzeń na placach zabaw w Parku Kilońskim

 • 16 156/06/IV/U - 2006-09-12
  udzielania zamówienia publicznego do 6.000 EUR na roboty budowlane - wykonanie i montaż ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Morskiej

 • 16 157/06/IV/U - 2006-09-12
  aneksu do umowy na uporządkowanie i urządzenie terenu zieleni przy ul. Gulgowskiego

 • 16 158/06/IV/U - 2006-09-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie robót naprawczych na zadaniu "Zajezdnia Autobusowa przy ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni"

 • 16 159/06/IV/U - 2006-09-12
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Przebudowa ulicy Kaczewskiej i Lutyckiej w Gdyni" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 16 160/06/IV/U - 2006-09-12
  unieważnienia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie "Projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy układu drogowego ul. Olimpijskiej, Stryjskiej"

 • 16 161/06/IV/U - 2006-09-12
  zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2006, realizowanych w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 16 162/06/IV/U - 2006-09-12
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Miedzianej w Gdyni"

 • 16 163/06/IV/U - 2006-09-12
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ulicach Osada Rybacka i Grenadierów w Gdyni"

 • 16 164/06/IV/U - 2006-09-12
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania "Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ulicy Skrajnej w Gdyni"

 • 16 165/06/IV/U - 2006-09-12
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie "Projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Bosmańskiej w Gdyni"

 • 16 166/06/IV/U - 2006-09-12
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania pn. "Budowa ul. Krawieckiej w Gdyni"

 • 16 167/06/IV/U - 2006-09-12
  zmiany treści zarządzenia nr 15 837/06/IV/U w sprawie zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie zabezpieczenia łożysk wiaduktu nr 1 w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni wybudowanego w ramach zadania pn. "Modernizacja ul. Janka Wiśniewskiego - etap I"

 • 16 168/06/IV/U - 2006-09-12
  akceptacji zmiany treści umowy KB/184/UI/53/W/2005 o wykonanie robót objętych projektem pn. "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II"

 • 16 169/06/IV/U - 2006-09-12
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania "Ulica Świętojańska - pętla uliczna"

 • 16 170/06/IV/U - 2006-09-12
  podpisania umowy z wojewodą pomorskim w sprawie realizacji pt. "Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej"

 • 16 171/06/IV/U - 2006-09-12
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu "Muzeum Miasta Gdyni - etap II"

 • 16 172/06/IV/U - 2006-09-12
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy układu drogowego ul. Olimpijskiej, Stryjskiej

 • 16 173/06/IV/U - 2006-09-12
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania pn. "Pomorski Park Technologiczny - zabudowa platform w modułach A, B, C"

 • 16 174/06/IV/U - 2006-09-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na usługę sporządzenia odpisów z dwóch ofert przetargowych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap"

 • 16 175/06/IV/P - 2006-09-12
  zmiany w składzie Powiatowej Rady Zatrudnienia obejmującej zakresem swojego działania teren miasta Sopotu i Gdyni

 • 16 176/06/IV/R - 2006-09-12
  zawarcia porozumienia z powiatem puckim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 16 177/06/IV/S - 2006-09-12
  wyrażenia zgody na zakup testerów banknotów - do 6.000 EUR

 • 16 178/06/IV/S - 2006-09-12
  wyrażenia zgody na zakup artykułów hydraulicznych - do 6.000 EUR

 • 16 179/06/IV/S - 2006-09-12
  wyrażenia zgody na naprawę systemu kolejkowego - do 6.000 EUR

 • 16 180/06/IV/S - 2006-09-12
  wyrażenia zgody na zakup kserokopiarek - do 6.000 EUR

 • 16 181/06/IV/S - 2006-09-12
  powołania zespołu ds. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarządzonych na 12 listopada 2006 roku

 • 16 182/06/IV/M - 2006-09-12
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 12.09.2006