Z dnia 2006-09-07

  • 16 082/06/IV/U - 2006-09-07
    akceptacji zmian treści umowy nr KB/485/UI/150/W/2006 na pełnienie funkcji wykonawcy robót budowlanych objętych projektem "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap"


  • 16 083/06/IV/O - 2006-09-07
    wyrażenia zgody na użyczenie Sali lekcyjnej w celu organizacji warsztatów wychowawczo - informatycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1

  • 16 084/06/IV/O - 2006-09-07
    udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 07.09.2006