Z dnia 2006-08-10

  • 15 789/06/IV/M - 2006-08-10
    zlecenia do kwoty 6 000 EUR projektu i przygotowania do druku i druk katalogu "Międzynarodowe Forum Gospodarcze - Gdynia 2006"

  • 15 790/06/IV/P - 2006-08-10
    zakupu licencji na pobyt w Gdyni finalistek Miss World 2006 w Gdyni od Biura Miss Polonia w Warszawie

  • 15 791/06/IV/P - 2006-08-10
    odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Śmidowicza, stanowiącej własność Skarbu Państwa - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 10.08.2006