Z dnia 2006-08-01

 • 15 691/06/IV/O - 2006-08-01
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie remontu budynku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo" w Gdyni przy ul. Małokackiej

 • 15 692/06/IV/O - 2006-08-01
  akceptacji zmian w załączniku do umowy KB/790/UO/55/W/2005

 • 15 693/06/IV/K - 2006-08-01
  kierowania spraw na drogę postępowania sadowego

 • 15 694/06/IV/M - 2006-08-01
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gorczycowej

 • 15 695/06/IV/M - 2006-08-01
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Stawnej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 15 696/06/IV/M - 2006-08-01
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 15 697/06/IV/M - 2006-08-01
  uchylenia zarządzenia nr 12 610/06/IV/M oraz wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dzierżawy nr TG/18/95 zawartej na grunt położony przy ul. Morskiej

 • 15 698/06/IV/M - 2006-08-01
  kierowania spraw na drogę postępowania sadowego i egzekucyjnego

 • 15 699/06/IV/M - 2006-08-01
  kierowania spraw na drogę postępowania sadowego i egzekucyjnego

 • 15 700/06/IV/M - 2006-08-01
  ogłoszenia wykazu nieruchomości, zabudowanych garażami, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

 • 15 701/06/IV/M - 2006-08-01
  zatwierdzenia porozumienia dotyczącego wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa nieruchomości drogowych

 • 15 702/06/IV/U - 2006-08-01
  zmiany zarządzenia nr 14 365/06/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na roboty budowlane - budowa ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Śląskiej

 • 15 703/06/IV/M - 2006-08-01
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bema przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 15 704/06/IV/U - 2006-08-01
  uregulowania należności za umieszczenie w pasie drogowym Al. Zwycięstwa urządzeń wodociągowych związanych z budową przyłącza wodociągowego do Parku Kolibki

 • 15 705/06/IV/U - 2006-08-01
  uregulowania należności za usługę powielania dokumentacji dotyczącej zadania: "Modernizacja mola spacerowego w Gdyni Orłowie"

 • 15 706/06/IV/U - 2006-08-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej węzła cieplnego przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Stawnej

 • 15 707/06/IV/U - 2006-08-01
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy układu drogowego ul. Olimpijskiej

 • 15 708/06/IV/S - 2006-08-01
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników UM Gdyni w 2006 roku

 • 15 709/06/IV/S - 2006-08-01
  wykonania remontu elewacji ścian wejścia głównego budynku UM Gdyni o wartości do 6.000 EUR

 • 15 710/06/IV/S - 2006-08-01
  udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usługi pogwarancyjnej informatycznego systemu wspomagania zarządzania drogami i ruchem drogowym WZDR

 • 15 711/06/IV/M - 2006-08-01
  wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego do 60.000 EUR na roboty budowlane dotyczące wymiany stolarki okiennej w Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 8 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przy ul. Energetyków 13 A w Gdyni

 • 15 712/06/IV/M - 2006-08-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie kanalizacji deszczowej przy budynku pływalni wraz z dokumentacją projektową dla Zespołu Szkół nr 10

 • 15 713/06/IV/P - 2006-08-01
  dokonania zmian w umowie nr KB/98/PON/6/W/2006 zawartej dnia 1.03.2006 r. pomiędzy gminą Gdynia a Gdyńskim Stowarzyszeniem Integracyjnym "Promyk"

 • 15 714/06/IV/U - 2006-08-01
  zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania "Oświetlenie ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni

 • 15 715/06/IV/U - 2006-08-01
  zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania "Oświetlenie ulicy Rybaków w Gdyni"

 • 15 716/06/IV/U - 2006-08-01
  unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Złotej etap II w Gdyni

 • 15 717/06/IV/U - 2006-08-01
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Złotej etap II w Gdyni"

 • 15 718/06/IV/U - 2006-08-01
  akceptacji zmiany treści umowy nr KB/431/UI/131/W/2006 na wykonanie zadania "Budowa ul. Żwirowej w Gdyni - odcinek I"

 • 15 719/06/IV/U - 2006-08-01
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na wykonanie ekspertyz wiaduktów drogowych nad torami PKP w ul. Janka Wiśniewskiego przy przystanku SKM Gdynia Stocznia - kierunek centrum

 • 15 720/06/IV/U - 2006-08-01
  udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie prac w ramach projektu BUSTRIP polegających na przeprowadzeniu audytu /peer review/ zarządzania transportem i funkcjonowania systemów transportu w Turku - miasta partnerskiego

 • 15 721/06/IV/U - 2006-08-01
  wyrażenia zgody na przepisanie decyzji pozwolenia na budowę odcinka ulicy Porazińskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Gdyni realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 15 722/06/IV/U - 2006-08-01
  zmiany umowy nr KB/368/UK/13/W2006 dotyczącej przebudowy wraz z remontem schodów łączących ul. Sambora z ul. Widok i upoważnienia do podpisania aneksu nr 1 do niniejszej umowy

 • 15 723/06/IV/U - 2006-08-01
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 EUR na wykonanie ewidencji dróg publicznych gminnych na terenie Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy

 • 15 724/06/IV/U - 2006-08-01
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej wraz z remontem chodnika na ul. Morskiej na odcinku 104 mb od skrzyżowania z ul. Kartuską w kierunku obwodnicy Trójmiasta

 • 15 725/06/IV/U - 2006-08-01
  zlecenia pełnienia nadzoru inwestorskiego na budowę kładki dla pieszych nad rzeką Kaczą w ciągu ul. Lipnowskiej i upoważnienia do podpisania ww. umowy

 • 15 726/06/IV/U - 2006-08-01
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na remont chodnika w ciągu Al. Zwycięstwa na odcinku od ul. Stryjskiej do ul. Kościelnej - kierunek Gdańsk oraz na odcinku od ul. Świętopełka do ul. Nawigatorów - kierunek Gdynia

 • 15 727/06/IV/M - 2006-08-01
  skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 15 728/06/IV/M - 2006-08-01
  źródła finansowania pierwokupu, w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 15 729/06/IV/U - 2006-08-01
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki powyżej 211 000 EUR na dostawę i świadczenie usług przesyłowych energii elektrycznej zasilającej urządzenia do regulacji ruchu na terenie Gdyni

 • 15 730/06/IV/U - 2006-08-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: "Osiedle Dąbrowa w Gdyni - ulica Lukrecjowa"

 • 15 731/06/IV/S - 2006-08-01
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na zakup części komputerowych

 • 15 732/06/IV/U - 2006-08-01
  udzielenia zamówienia publicznego powyżej do 211 000 EUR na letnie oczyszczanie dróg miasta Gdyni w rejonie I , w okresie od 01.08 do 31.10.2006 r.

 • 15 733/06/IV/U - 2006-08-01
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 60 000 EUR na wykonanie projektu wymiany elementów konstrukcyjnych na zadaniu: "Zespół Szkół nr 15 przy ul. Jowisza"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 01.08.2006