Z dnia 2006-07-25

 • 15 612/06/IV/P - 2006-07-25
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 15 613/06/IV/U - 2006-07-25
  zatwierdzenia wyniku konkursu na projekt koncepcyjny - architektoniczno - urbanistyczny uzupełnienia kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Wybickiego, Świętojańską, Żwirki i Wigury w Gdyni

 • 15 614/06/IV/O - 2006-07-25
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykoszenie chwastów z terenów gminnych

 • 15 615/06/IV/M - 2006-07-25
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w rejonie ulic Morskiej i Orlicz-Dreszera

 • 15 616/06/IV/U - 2006-07-25
  rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo rejon ulic Al. Zwycięstwa i ul. Świętopełka

 • 15 617/06/IV/U - 2006-07-25
  wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie usługi utrzymania i konserwacji miejskiej burzowej sieci kanalizacyjnej na terenie Gdyni w rejonie I, II i III

 • 15 618/06/IV/U - 2006-07-25
  zmiany treści umowy KB/560/UI/W/2005 dotyczącej zamiennego wykonania robót na zadaniu "Muzeum Miasta Gdyni - etap II"

 • 15 619/06/IV/U - 2006-07-25
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki do 60 000 EUR na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu "Muzeum Miasta Gdyni - etap II"

 • 15 620/06/IV/P - 2006-07-25
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację spotkania z usługą gastronomiczną dla zagranicznej delegacji młodzieży z Białorusi

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 25.07.2006