Z dnia 2006-07-21

 • 15 550/06/IV/K - 2006-07-21
  umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów

 • 15 551/06/IV/R - 2006-07-21
  zakupienia jubileuszowego "Rocznika Statystycznego"

 • 15 552/06/IV/S - 2006-07-21
  zakupu toreb dla poborców oraz strojów reprezentacyjnych dla pracowników

 • 15 553/06/IV/S - 2006-07-21
  zakupu usług szkoleniowych

 • 15 554/06/IV/M - 2006-07-21
  bezprzetargowego oddania w najem lokalu użytkowego przy ul. Partyzantów 39 na rzecz Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych "Grom"

 • 15 555/06/IV/MG - 2006-07-21
  ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 15 556/06/IV/M - 2006-07-21
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości przy ul. Cynamonowej, stanowiącej własność osób fizycznych

 • 15 557/06/IV/M - 2006-07-21
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 15 558/06/IV/M - 2006-07-21
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 15 559/06/IV/M - 2006-07-21
  podpisania umowy z Gdańską Organizacją Turystyczną na promocję Gdyni w Regionalnym Punkcie Informacji Turystycznej na Lotnisku im. Lecha Wałęsy

 • 15 560/06/IV/M - 2006-07-21
  wykonania murku ogrodzeniowego przy placu zabaw dla dzieci u zbiegu ulic Warszawskiej i Nowogrodzkiej

 • 15 561/06/IV/M - 2006-07-21
  wykonania robót drogowych wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Orzeszkowej 2-20 i ul. Kopernika 1-15

 • 15 562/06/IV/M - 2006-07-21
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 15 563/06/IV/M - 2006-07-21
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 15 564/06/IV/M - 2006-07-21
  ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Nowowiczlińskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 15 565/06/IV/M - 2006-07-21
  ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Nowowiczlińskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 15 566/06/IV/P - 2006-07-21
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację przyjazdu do Gdyni prelegenta seminarium międzynarodowego "Otwarte miasta - budownictwo dla wszystkich"

 • 15 567/06/IV/P - 2006-07-21
  podpisania porozumienia dot. realizacji zadań powierzonych przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

 • 15 567/06/IV/S - 2006-07-21
  podpisania aneksu do umowy z Pocztą Polską dot. odbioru i doręczania przesyłek pocztowych

 • 15 568/06/IV/U - 2006-07-21
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przegląd telewizyjny kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego, ul. Grottgera, ul. Benisławskiego i ul. Bosmańskiej

 • 15 569/06/IV/U - 2006-07-21
  udzielenia zamówienia publicznego na przegląd telewizyjny kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego, ul. Grottgera, ul. Benisławskiego i ul. Bosmańskiej

 • 15 570/06/IV/S - 2006-07-21
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni Piotra Pawłowskiego - Honorowego Obywatela Gdyni.

 • 15 571/06/IV/M - 2006-07-21
  unieważnienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usługi kasowej wypłaty świadczeń rodzinnych

 • 15 572/06/IV/M - 2006-07-21
  zaliczenia na koszt wykupu lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 83A kosztów remontu lokalu

 • 15 573/06/IV/M - 2006-07-21
  ustalenia zasad rozliczania nakładów remontowych poniesionych przez najemcę na remont lokalu użytkowego

 • 15 574/06/IV/M - 2006-07-21
  umorzenia zaległości w opłatach czynszu najmu lokalu użytkowego przy ul. Władysława IV 51

 • 15 575/06/IV/M - 2006-07-21
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na wypłatę odszkodowania za przejętą na rzecz gminy nieruchomość drogową przy ul. Kameliowej

 • 15 576/06/IV/M - 2006-07-21
  zmiany zarządzenia nr 14 401/06/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie określenia warunków nabycia na rzecz gminy nieruchomości przy ul. Olgierda

 • 15 577/06/IV/M - 2006-07-21
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej

 • 15 578/06/IV/M - 2006-07-21
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej

 • 15 579/06/IV/U - 2006-07-21
  udzielenia zamówienia na roboty budowlane - budowa ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Śląskiej

 • 15 580/06/IV/U - 2006-07-21
  sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane - budowa urządzeń zabawowych na terenie Parku Kilońskego

 • 15 581/06/IV/U - 2006-07-21
  udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane - budowa urządzeń zabawowych na terenie zieleni przy ul. Dedala

 • 15 582/06/IV/P - 2006-07-21
  udzielenia zamówienia publicznego na realizację projektu rzeźbiarskiego oraz nadzór nad realizacją rzeźby pary Kaszubów

 • 15 583/06/IV/P - 2006-07-21
  udzielenia zamówienia publicznego na organizacje koncertu Oratorium Piotra Rubika

 • 15 584/06/IV/P - 2006-07-21
  udzielenia zamówienia publicznego na współorganizację XXXI Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

 • 15 585/06/IV/P - 2006-07-21
  zakupu materiałów budowlanych dla potrzeb bieżących remontów budynku UMG

 • 15 586/06/IV/P - 2006-07-21
  zakupu odkurzaczy, akcesoriów do odkurzaczy, wentylatorów

 • 15 587/06/IV/P - 2006-07-21
  wyrażenia zgody na likwidację pięciu gminnych zbiorników przeciwpożarowych na terenie Gdyni

 • 15 588/06/IV/P - 2006-07-21
  udzielenia zamówienia publicznego na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, przesyłanie i sprzedaż energii dla drogowej sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Wójta Radtkego i 3 Maja

 • 15 589/06/IV/P - 2006-07-21
  udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu "odprowadzenie wód opadowych z osiedla Pogórze II - etap II"

 • 15 590/06/IV/P - 2006-07-21
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania "Budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami wzdłuż ul. Chwaszczyńskiej"

 • 15 591/06/IV/P - 2006-07-21
  udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu "odprowadzenie wód deszczowych z terenów leśnych Gdynia-Obłuże"

 • 15 592/06/IV/P - 2006-07-21
  udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu "budowa pętli autobusowej przy ul. Złotej"

 • 15 593/06/IV/P - 2006-07-21
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie pomiaru sytuacyjno-wysokościowego motywów urbanistycznych podziemnego uzbrojenia terenu przebudowy ulicy Chylońskiej"

 • 15 594/06/IV/P - 2006-07-21
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę kabla sterowniczego dla drogowej sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Wójta Radtkego i 3 Maja

 • 15 595/06/IV/M - 2006-07-21
  organizacji VI Międzynarodowego Forum Gospodarczego

 • 15 596/06/IV/M - 2006-07-21
  udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji "Budowa zatok autobusowych przy ul. Unruga w rejonie ul. Żelaznej"

 • 15 597/06/IV/O - 2006-07-21
  dofinansowania realizacji telewizyjnej koncertu Patricii Barber w Teatrze Muzycznym

 • 15 598/06/IV/O - 2006-07-21
  uregulowania należności za zakup znaczków skarbowych

 • 15 599/06/IV/O - 2006-07-21
  powołania koordynatora i zespołu zadaniowego do realizacji projektu "BUSTRIP - Wdrożenie i planowanie transportu miast bałtyckich"

 • 15 600/06/IV/O - 2006-07-21
  udzielenia zamówienia publicznego na dokonanie zmiany programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rdestowej z ul. Nowowiczlińską

 • 15 601/06/IV/O - 2006-07-21
  zawarcia aneksu do umowy nr SK/369/OK/11-W/2006 zawartej z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na stworzenie koncepcji Systemu Identyfikacji Wizualnej i Kierunku Aranżacji w Przestrzeni Wystawy organizowanej przez zamawiającego

 • 15 602/06/IV/O - 2006-07-21
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac w ramach projektu BUSTRIP

 • 15 603/06/IV/O - 2006-07-21
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu delegacji z Baranowicz

 • 15 604/06/IV/M - 2006-07-21
  zmiany zarządzenia nr 13 852/06/IV/M dotyczącego określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości

 • 15 605/06/IV/M - 2006-07-21
  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dot. Przystani Rybackiej położonej na Oksywiu

 • 15 606/06/IV/M - 2006-07-21
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żwirowej

 • 15 607/06/IV/M - 2006-07-21
  użyczenia nieruchomości położonej przy Al. Jana Pawła II

 • 15 608/06/IV/M - 2006-07-21
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na promocję miasta Gdyni przez Sportową Spółkę Akcyjną Arka Gdynia

 • 15 609/06/IV/M - 2006-07-21
  akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na promocję miasta Gdyni przez Sportową Spółkę Akcyjną Arka Gdynia

 • 15 610/06/IV/K - 2006-07-21
  zmian w budżecie miasta Gdyni

 • 15 611/06/IV/K - 2006-07-21
  podpisania porozumienia dot. realizacji zadań powierzonych przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 21.07.2006