Z dnia 2006-07-12

 • 14 466/06/IV/M - 2006-07-12
  wyrażenia zgody na poddzierżawienie części nieruchomości położonej przy Al. Zwycięstwa 162-162A oraz zmiany treści umowy dzierżawy.

 • 14 467/06/IV/S - 2006-07-12
  przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

 • 14 468/06/IV/P - 2006-07-12
  organizacji festynu kulturalno-rekreacyjnego na terenie "Źródło Marii"

 • 14 469/06/IV/K - 2006-07-12
  umorzenia zaległości czynszowych lokalu użytkowego położonego przy ul. Abrahama 48

 • 14 470/06/IV/K - 2006-07-12
  umorzenia zaległości czynszowych lokalu użytkowego położonego przy ul. Świętojańskiej 5-7 oraz ul. Starowiejskiej 42

 • 14 471/06/IV/M - 2006-07-12
  umorzenia zaległości czynszowych lokalu użytkowego położonego przy ul. Świętojańskiej 5-7 oraz ul. Starowiejskiej 42

 • 14 472/06/IV/M - 2006-07-12
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej 134

 • 14 473/06/IV/M - 2006-07-12
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Heweliusza przeznaczonej do wydzierżawienia na 3 lata

 • 14 474/06/IV/M - 2006-07-12
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Harcerskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na 3 lata

 • 14 475/06/IV/M - 2006-07-12
  ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości przy ul. Akacjowej

 • 14 476/06/IV/M - 2006-07-12
  ustalenia wykazu nieruchomości przy ul. Bernadowskiej

 • 14 477/06/IV/M - 2006-07-12
  ustalenia wykazu nieruchomości przy ul Nałkowskiej

 • 14 478/06/IV/M - 2006-07-12
  nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętych pod budowę "Drogi Różowej etap II"

 • 14 479/06/IV/M - 2006-07-12
  zmiany zarządzenia nr 14 385/06/IV/M w sprawie wykonania tabliczek okolicznościowych oraz pucharów jako nagród dla uczestników eliminacji do VIII Mistrzostw Świata w poławianiu bursztynu

 • 14 480/06/IV/U - 2006-07-12
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie usunięcia płyt azbestowo-cementowych

 • 14 481/06/IV/U - 2006-07-12
  udzielenia zamówienia publicznego na instalację automatycznego systemu nawadniania na Skwerze Kościuszki

 • 14 482/06/IV/M - 2006-07-12
  wyboru wykonawcy niezależnego opomiarowania ciepłej i zimnej wody wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi w lokalu przy ul. Traugutta 9

 • 14 483/06/IV/M - 2006-07-12
  wymiany drzwi balkonowych w lokalu socjalnym nr 64 przy u. Zamenhofa 9

 • 14 484/06/IV/M - 2006-07-12
  wymiany drzwi wejściowych w lokalu nr 3 przy ul. Spacerowej 14

 • 14 485/06/IV/M - 2006-07-12
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Legionów74-80

 • 14 486/06/IV/M - 2006-07-12
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Matejki 1

 • 14 487/06/IV/M - 2006-07-12
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Starowiejskiej 25-25A

 • 14 488/06/IV/M - 2006-07-12
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Widnej 3

 • 14 489/06/IV/S - 2006-07-12
  udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 6.000 EUR, na wykonanie usługi wywozu i zniszczenia dokumentów UM Gdyni, dla których upłynął czas przechowywania

 • 14 490/06/IV/M - 2006-07-12
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłaty notarialną oraz sądową - ul. Komandorska 19/4/

 • 14 491/06/IV/M - 2006-07-12
  ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kampinoskiej 2 oraz ustalenia terminu jego trwania

 • 14 492/06/IV/M - 2006-07-12
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu przy ul. Władysława IV Nr 23 blok II w Gdyni o pow. 77,0 m2 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • 14 493/06/IV/M - 2006-07-12
  zmiany zarządzenia Nr 14 062/2006/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6.06.2006 r. w sprawie przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni

 • 14 494/06/IV/U - 2006-07-12
  uregulowania opłaty naliczonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni

 • 14 495/06/IV/U - 2006-07-12
  uregulowania opłaty naliczonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni

 • 14 496/06/IV/O - 2006-07-12
  wyjazdu uczennicy XIII Liceum Ogólnokształcącego na XVI Mistrzostwa Europy w Siłowaniu na Rękę, które odbędą się na Węgrzech, w okresie od 17 do 29 lipca 2006

 • 14 497/06/IV/S - 2006-07-12
  wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM

 • 14 498/06/IV/P - 2006-07-12
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę tłumaczenia z j. flamandzkiego na j. polski

 • 14 499/06/IV/U - 2006-07-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie koncepcji Drogi Czerwonej na odcinku od węzła z Trasą Kwiatkowskiego do Nowej Północnej w Gdyni

 • 14 500/06/IV/M - 2006-07-12
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń w budynku przy ul. Cylkowskiego w Gdyni dla potrzeb świetlicy socjoterapeutycznej

 • 14 501/06/IV/M - 2006-07-12
  wyboru wykonawcy remontu dachu budynku przy ul. Chwarznieńskiej 2

 • 14 502/06/IV/M - 2006-07-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wybór wykonawcy oświetlenia zewnętrznego w związku z modernizacją budynku zlokalizowanego przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni

 • 14 503/06/IV/U - 2006-07-12
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej dla budynku dyspozytorni trolejbusowej zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic: Wójta Radtkego i 3-go Maja

 • 14 504/06/IV/U - 2006-07-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu zamiennego przebiegu sieci wod. - kan. w obszarze Gdynia Zachód - zad.

 • 14 505/06/IV/U - 2006-07-12
  akceptacji treści aneksu Nr 1 do umowy Nr KB/360/UI/108/W/2006 z dnia 19.05.2006 r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na odprowadzenie wód deszczowych oraz budowę drogi wewnętrznej na terenie Przedszkola Samorządowego Nr 43 przy ul. Śmidowicza 59 w Gdyni

 • 14 506/06/IV/U - 2006-07-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie zmian i uzupełnienia projektu budowlanego i wykonawczego dla zespołu rekreacyjnego przy ul. Radosnej

 • 14 507/06/IV/U - 2006-07-12
  wystąpienie o decyzję pozwolenia na budowę inwestycji pn: "Pętla autobusowa przy ul. Złotej

 • 14 508/06/IV/P - 2006-07-12
  zawarcia aneksu do umowy Nr SK/P/5/2006 zawartej dnia 14 lutego 2006 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Aleksandrą Sosnowską na realizację projektu wystawy i konferencji pn: "Znaki w Gdyni" (Logomozaika)

 • 14 509/06/IV/U - 2006-07-12
  zmiany zarządzenia Nr 14 369/2006/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 211 000 EUR na wykonanie ewidencji dróg publicznych gminnych na terenie Gdyni

 • 14 510/06/IV/U - 2006-07-12
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EUR na odnowę warstwy ścieralnej w ciągu ul. Zielonej na odcinku od ogródków działkowych do lotniska na Babich Dołach i upoważnienia do podpisania ww. umowy

 • 14 511/06/IV/M - 2006-07-12
  wyboru wykonawcy inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi w trakcie realizacji adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Centrum Aktywności Seniora przy ul. 3 Maja 27 - 31 w Gdyni

 • 14 512/06/IV/M - 2006-07-12
  zgody na udostępnienie terenu gminnego nad parkingiem przy Bulwarze Nadmorskim

 • 14 513/06/IV/U - 2006-07-12
  zawarcia umowy w sprawie określenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycja niedrogową - budową stacji paliw płynnych Neste przy ul. Morskiej na działce Nr 601/32 M 28 w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy

 • 14 514/06/IV/M - 2006-07-12
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu przy ul. Warszawskiej 76 lok. Nr U-1 w Gdyni o pow. 66,05 m2 w tym 10,86 m2 piwnica stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • 14 515/06/IV/M - 2006-07-12
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu przy ul. Mickiewicza 33 w Gdyni o pow. 25,74 m2 w tym 2,17 m2 piwnica stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • 14 516/06/IV/M - 2006-07-12
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu przy ul. Śląskiej 55 lok. Nr 9 A, 9 B w Gdyni o stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 14 517/06/IV/M - 2006-07-12
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu przy ul. Śląskiej 27 - 29 w Gdyni stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 14 518/06/IV/S - 2006-07-12
  wyrażenia zgody na zakup bezprzewodowych telefonów stacjonarnych wraz z urządzeniami wzmacniającymi sygnał oraz wybór oferenta

 • 14 519/06/IV/O - 2006-07-12
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prace remontowe w zakresie likwidacji barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Gdyni

 • 14 520/06/IV/U - 2006-07-12
  akceptacji zmiany treści umowy Nr KB/1/UI/1/W/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r. na wykonanie "Koncepcji rozbudowy i modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w Gdyni" w ramach projektu "Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej

 • 14 521/06/IV/U - 2006-07-12
  zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "oświetlenie ulicy Frezerów etap I w Gdyni"

 • 14 522/06/IV/U - 2006-07-12
  zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania pn: "Remont mola spacerowego w Gdyni - Orłowie"

 • 14 523/06/IV/S - 2006-07-12
  zmiany treści zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 12512/06/IV/S dotyczące zakupu narzędzi oraz artykułów hydraulicznych - w trybie do 6.000 EUR

 • 14 524/06/IV/U - 2006-07-12
  realizacji porozumienia dotyczącego prowadzenia przez Nadleśnictwo Gdańsk niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa z wyłączeniem lasów komunalnych

 • 14 525/06/IV/U - 2006-07-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na roboty budowlane - budowa urządzenia zabawowego w Parku Rady Europy

 • 14 526/06/IV/U - 2006-07-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej dla oświetlenia ulic Staniszewskiego i Kamrowskiego w Gdyni

 • 14 527/06/IV/U - 2006-07-12
  projekt zarządzenia w sprawie udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie robót na zadaniu: "Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Źródło Marii w Gdyni" realizowanym w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 14 528/06/IV/U - 2006-07-12
  projekt zarządzenia w sprawie zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zdania: "przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej w Gdyni

 • 14 529/06/IV/U - 2006-07-12
  projekt zarządzenia w sprawie zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Porazińskiej w Gdyni" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 14 530/06/IV/U - 2006-07-12
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania "Remont mola spacerowego w Gdyni Orłowie

 • 14 531/06/IV/U - 2006-07-12
  projekt zarządzenia w sprawie zatwierdzenia "Planu urządzenia lasu - lasy komunalne miasta Gdyni na lata 2006 - 2015"

 • 14 532/06/IV/M - 2006-07-12
  użyczenia nieruchomości położonej w Gdyni przy Al. Jana Pawła II stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 14 533/06/IV/M - 2006-07-12
  użyczenia nieruchomości położonej w Gdyni przy Al. Jana Pawła II stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 14 534/06/IV/M - 2006-07-12
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Cynamonowej stanowiącej własność osób fizycznych

 • 14 535/06/IV/U - 2006-07-12
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Bosmańskiej Gdyni

 • 14 536/06/IV/U - 2006-07-12
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie zmiany dokumentacji zadania "Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i tymczasowymi drogami gminnymi w rejonie ulic Stryjska - Przemyska

 • 14 537/06/IV/U - 2006-07-12
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: "Budowa ulicy Krawieckiej w Gdyni"

 • 14 538/06/IV/U - 2006-07-12
  zawarcia umowy w sprawie określenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych, spowodowanej inwestycją niedrogową - budowa Centrum Handlowo Usługowego w Gdyni przy ul. Morskiej i Działdowskiej z miejscami postojowymi

 • 14 539/06/IV/U - 2006-07-12
  wystąpienia o decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II - budowa wiaduktu nr 3"

 • 14 540/06/IV/M - 2006-07-12
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EURO, na demontaż repliki statku m/s Batory

 • 14 541/06/IV/M - 2006-07-12
  wyrażenia zgody na wypłatę kwoty zasądzonej wyrokiem w sprawie wniesionej z powództwa E. Rudkowskiej i A. Rudkowskiego

 • 14 542/06/IV/M - 2006-07-12
  zapłaty odszkodowania z tytułu niezłożenia oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

 • 14 543/06/IV/M - 2006-07-12
  udzielenia zamówienia publicznego na realizację filmu promocyjnego "80 lat Gdyni - Gdynia tradycyjnie nowoczesna"./

 • 14 544/06/IV/O - 2006-07-12
  akceptacji zmian w załączniku do umowy Nr KB/498/OZ/38/W/2005 z dnia 31.08.2005 r.

 • 14 545/06/IV/O - 2006-07-12
  akceptacji zmian w załączniku do umowy Nr KB/220/OZ/24/W/2005 z dnia 5 maja 2005 r.

 • 14 546/06/IV/O - 2006-07-12
  akceptacji zmian w załączniku do umowy Nr KB/214/OZ/22/W/2005 z dnia 1 maja 2005 r.

 • 14 547/06/IV/O - 2006-07-12
  akceptacji zmian w załączniku do umowy nr KB/449/OZ/36/W/2005 z dnia 22.08.2005

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 12.07.2006