Z dnia 2006-06-29

  • 14 389/2006/IV/M - 2006-06-29
    akceptacji zmian w załączniku do umowy Nr KB/306/OZ/71/W/2004 z dnia 31 maja 2004 r.

  • 14 390/2006/IV/M - 2006-06-29
    organizacji służby stałego dyżuru na czas zagrożenia i wojny

  • 14 391/2006/IV/M - 2006-06-29
    odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Śniadeckich 4, stanowiącej własność TBS "Czynszówka"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 29.06.2006