Z dnia 2006-06-20

 • 14 227/2006/IV/S - 2006-06-20
  zmiany zarządzenia nr 11 513/05/IV/S w sprawie regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 14 228/2006/IV/R - 2006-06-20
  zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 14 229/2006/IV/R - 2006-06-20
  zawarcia porozumienia z Powiatem Gdańskim dotyczącego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

 • 14 230/2006/IV/R - 2006-06-20
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2006 do umowy KB/43/MOPS/2004 dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej

 • 14 231/2006/IV/R - 2006-06-20
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2006 do umowy KB/49/MOPS/2004 dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej

 • 14 232/2006/IV/R - 2006-06-20
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2006 do umowy SOO/1255/01/PB dotyczącej finansowania działalności warsztatu terapii zajęciowej

 • 14 233/2006/IV/R - 2006-06-20
  upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2006 do umowy KB/40/MOPS/2004 dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej

 • 14 234/2006/IV/S - 2006-06-20
  wyrażenia zgody na opracowanie i wykonanie projektu oznakowania wewnętrznego

 • 14 235/2006/IV/M - 2006-06-20
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód (dz 204/50)

 • 14 236/2006/IV/M - 2006-06-20
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód oraz uchylenia zarządzenia nr 8829/05/IV/M

 • 14 237/2006/IV/M - 2006-06-20
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod budowę ul. Żółkiewskiego

 • 14 238/2006/IV/M - 2006-06-20
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Stoigniewa przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 14 239/2006/IV/M - 2006-06-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sambora

 • 14 240/2006/IV/M - 2006-06-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wolności

 • 14 241/2006/IV/M - 2006-06-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Druskiennickiej

 • 14 242/2006/IV/M - 2006-06-20
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wiejskiej

 • 14 243/2006/IV/M - 2006-06-20
  nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na ustawienie ławy stałej na części powierzchni zabudowanej obiektem Miejskiej Hali Targowej

 • 14 244/2006/IV/M - 2006-06-20
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej

 • 14 245/2006/IV/M - 2006-06-20
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej

 • 14 246/2006/IV/M - 2006-06-20
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej

 • 14 247/2006/IV/M - 2006-06-20
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej

 • 14 248/2006/IV/M - 2006-06-20
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej

 • 14 249/2006/IV/M - 2006-06-20
  przyjęcia treści aneksu do umowy nr 15/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej na działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 • 14 250/2006/IV/M - 2006-06-20
  przyjęcia treści aneksu do umów nr 05/NZOZ/06, 06/NZOZ/06 07/NZOZ/06 08/NZOZ/06 10/NZOZ/06 13/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej na działalność Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

 • 14 251/2006/IV/M - 2006-06-20
  zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na adaptację pomieszczeń dla Centrum Aktywności Seniora w budynku przy ul. 3 Maja 27-31

 • 14 252/2006/IV/M - 2006-06-20
  remontu lokalu socjalnego w budynku położonym przy ul. Dickmana 38

 • 14 253/2006/IV/M - 2006-06-20
  rozbiórki budynku mieszkalnego położonego przy ul. Pawiej

 • 14 254/2006/IV/S - 2006-06-20
  wyrażenia zgody na zakup sortów mundurowych dla pracowników Straży Miejskiej

 • 14 255/2006/IV/S - 2006-06-20
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 14 256/2006/IV/O - 2006-06-20
  zmiany zarządzenia 13 749/06/IV/O dotyczącego wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek edukacyjno - rewalidacyjnych w roku 2006

 • 14 257/2006/IV/O - 2006-06-20
  wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup blankietów związanych z wykonywaniem krajowego transportu drogowego

 • 14 258/2006/IV/O - 2006-06-20
  przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich"

 • 14 259/2006/IV/O - 2006-06-20
  unieważnienia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Prowadzenie klubu abstynenta w dzielnicy Gdynia Śródmieście"

 • 14 260/2006/IV/O - 2006-06-20
  sprostowania omyłki pisarskiej i błędu rachunkowego w zarządzeniu nr 13 845/06/IV/O

 • 14 261/2006/IV/O - 2006-06-20
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Sp. z o.o. "Eko Dolina" w Łężycach

 • 14 262/2006/IV/O - 2006-06-20
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Sp. z o.o. "Eko Dolina" w Łężycach

 • 14 263/2006/IV/P - 2006-06-20
  określenia wysokości Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2006

 • 14 264/2006/IV/M - 2006-06-20
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 • 14 265/2006/IV/M - 2006-06-20
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 • 14 266/2006/IV/M - 2006-06-20
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na przygotowanie poczęstunku w ramach wizyty delegacji z miasta siostrzanego - Karpacz

 • 14 267/2006/IV/M - 2006-06-20
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie map Miasta Gdyni oraz plakatu z kalendarzem imprez na rok 2006

 • 14 268/2006/IV/M - 2006-06-20
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na przygotowanie poczęstunku okolicznościowego podczas konferencji prasowej inaugurującej Dni Zatoki Gdańskiej

 • 14 269/2006/IV/M - 2006-06-20
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na opracowanie, opublikowanie oraz zakup wydania "Kuriera Gdyńskiego w dniu 23.06.2006r.

 • 14 270/2006/IV/M - 2006-06-20
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na publikację materiałów dotyczących Gdyni

 • 14 271/2006/IV/U - 2006-06-20
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na opracowanie zamiennego projektu budowlanego dla Muzeum Miasta Gdyni

 • 14 272/2006/IV/U - 2006-06-20
  akceptacji treści aneksu nr 1 do umowy KB/81/UI/30/W/2006 na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej

 • 14 273/2006/IV/U - 2006-06-20
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie odcinka ścieżki spacerowej na terenie zabytkowego zespołu pałacowego w Gdyni - Kolibkach

 • 14 274/2006/IV/U - 2006-06-20
  zmiany zarządzenia nr 14 015/06/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na usługę wykonania pomiarów geodezyjnych studni publicznych

 • 14 275/2006/IV/S - 2006-06-20
  zmiany treści umowy nr 2 na najem pomieszczeń na punkt usług kserograficznych w holu głównym budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 14 276/2006/IV/O - 2006-06-20
  zakupu piór do pisania dla najlepszych absolwentów szkół gimnazjalnych

 • 14 277/2006/IV/O - 2006-06-20
  zmiany zarządzenia nr 13909/06/IV/O Prezydenta Miasta Gdyni z 23 maja 2006 r. dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z dzielnicy Witomino - Leśniczówka

 • 14 278/2006/IV/O - 2006-06-20
  zmiany zarządzenia nr 13908/06/IV/O Prezydenta Miasta Gdyni z 23 maja 2006 r. dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z dzielnicy Witomino - Radiostacja

 • 14 279/2006/IV/O - 2006-06-20
  wyrażenia zgody na użyczenie Stowarzyszeniu Promocji Artystów Wybrzeża ERA-ART - Gdynia hali namiotowej wraz z pawilonem sanitarnym przy Młodzieżowym Domu Kultury w Gdyni na okres od 23 czerwca do 8 lipca 2006 r.

 • 14 280/2006/IV/S - 2006-06-20
  wyrażenia zgody na wykonanie wiatrołapu w UMG do 6.000 EUR

 • 14 281/2006/IV/S - 2006-06-20
  wyrażenia zgody na wymianę drzwi wejściowych w UMG do 6.000 EUR

 • 14 282/2006/IV/S - 2006-06-20
  zmiany treści zarządzenia nr 12766/06/IV/S w sprawie uruchomienia środków finansowych w roku 2006 na utrzymanie telefonów stacjonarnych oraz telefonów komórkowych

 • 14 283/2006/IV/P - 2006-06-20
  zawarcia przez gminę Gdynia z Bankiem Millennium S.A. w Warszawie umowy użyczenia części pomieszczeń budynku przy ul. 3 Maja 25 w Gdyni w celu organizacji wystawy fotograficznej z cyklu "Galeria bezdomna"

 • 14 284/2006/IV/U - 2006-06-20
  ustalenia nagród Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie "Gdynia w kwiatach 2006"

 • 14 285/2006/IV/U - 2006-06-20
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na modernizację zagospodarowania terenu "Źródło Marii" w Gdyni Wielkim Kacku /roboty budowlane

 • 14 286/2006/IV/U - 2006-06-20
  zatwierdzenia zaktualizowanego wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach modernizacji dróg gminnych w roku 2006

 • 14 287/2006/IV/U - 2006-06-20
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach projektu "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II"

 • 14 288/2006/IV/U - 2006-06-20
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie robót na zadaniu "Budowa układu drogowego w ul. Olgierda I etap w Gdyni" realizowanego w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

 • 14 289/2006/IV/U - 2006-06-20
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy przystani rybackiej przy ul. Osada Rybacka

 • 14 290/2006/IV/U - 2006-06-20
  podpisania umowy z Oddziałem Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Gdańsku na udostępnienie gminie Gdynia działek w celu przeprowadzania czynności konserwacyjnych i usuwania awarii kolektora deszczowego w Gdyni /Osada Kolejowa/

 • 14 291/2006/IV/U - 2006-06-20
  udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie poręczy przy chodniku wzdłuż garaży przy ul. Narutowicza i upoważnienia do podpisania ww. umowy

 • 14 292/2006/IV/U - 2006-06-20
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej w ul. Świętopełka na odcinku od posesji nr 58 do posesji nr 49

 • 14 293/2006/IV/U - 2006-06-20
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej w ul. Śmidowicza wraz z przebudową kanału deszczowego na długości 160 mb

 • 14 294/2006/IV/M - 2006-06-20
  użyczenia nieruchomości położonej w Gdyni przy "alei topolowej" stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

 • 14 295/2006/IV/M - 2006-06-20
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wyklejenie wielkoformatowych plakatów promujących gdyński kalendarz imprez

 • 14 296/2006/IV/M - 2006-06-20
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na projekt graficzny, przygotowanie do druku oraz druk wielkoformatowych plakatów promujących gdyński kalendarz imprez

 • 14 297/2006/IV/M - 2006-06-20
  wskazania osób upoważnionych do podpisania aktu notarialnego zmiany umowy zamiany nieruchomości

 • 14 298/2006/IV/M - 2006-06-20
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na dekorację ulicy Świętojańskiej podczas święta ulicy Świętojańskiej 24 czerwca 2006 r.

 • 14 299/2006/IV/M - 2006-06-20
  wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego rozliczenia inwestycji wspólnej "Przebudowa i rozbudowa budynku RIWIERY przy ul. Zawiszy Czarnego w Gdyni"

 • 14 300/2006/IV/R - 2006-06-20
  akceptacji aneksu nr 3/2006 do umowy KB/1/MOPS/2005 z dnia 11.01.2005 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni

 • 14 301/2006/IV/P - 2006-06-20
  akceptacji zawarcia aneksu do umowy nr KB/234/PON/22/W/2006 zawartej w dniu 31.03.2006 r. pomiędzy gminą Gdynia a Gdyńskim Stowarzyszeniem Integracyjnym "Promyk"

 • 14 302/2006/IV/P - 2006-06-20
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 14 303/2006/IV/P - 2006-06-20
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Biura Planowania Przestrzennego

 • 14 304/2006/IV/P - 2006-06-20
  dofinansowania publikacji poświeconej tematyce kształtowania i przebudowy współczesnych układów dworców kolejowych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 20.06.2006