Z dnia 2006-06-13

 • 14 147/2006/IV/P - 2006-06-13
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Orłowo festynu kulturalno - rekreacyjnego pod nazwą - "Noc Świętojańska"

 • 14 148/2006/IV/P - 2006-06-13
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Dąbrowa imprezy kulturalnej pn. "Leśne karaoke"

 • 14 149/2006/IV/P - 2006-06-13
  dofinansowania wydania książki pt. "Gdyńscy Kaszubi"

 • 14 150/2006/IV/P - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację widowiska artystycznego z okazji 80 rocznicy nadania praw miejskich Gdyni pt. "Święto Gdyni"

 • 14 151/2006/IV/U - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie opracowania zasad określania wskaźników parkingowych w planach miejscowych i dla inwestycji w Gdyni

 • 14 152/2006/IV/U - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na roboty budowlane - dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Piekarskiej i w Parku Marysieńki

 • 14 153/2006/IV/P - 2006-06-13
  zakupu zdjęć Gdyni wykonanych z paralotni

 • 14 154/2006/IV/O - 2006-06-13
  wydatkowania środków na organizację czasu wolnego podczas wakacji letnich

 • 14 155/2006/IV/O - 2006-06-13
  dofinansowania kosztów pobytu w Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych delegacji z liceum w Limoges -Francja

 • 14 156/2006/IV/O - 2006-06-13
  zakupu nagród dla zwycięzców w konkursach międzyszkolnych organizowanych przez Zespół Szkół nr 14 z okazji 80 rocznicy nadania Gdyni praw miejskich

 • 14 157/2006/IV/S - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup blankietów związanych z wykonywaniem krajowego transportu drogowego

 • 14 158/2006/IV/M - 2006-06-13
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Temidy przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 14 159/2006/IV/M - 2006-06-13
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Mikołaja Kopernika przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 14 160/2006/IV/M - 2006-06-13
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lnianej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 14 161/2006/IV/M - 2006-06-13
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Szafranowej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 14 162/2006/IV/M - 2006-06-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rdestowej

 • 14 163/2006/IV/M - 2006-06-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Oliwkowej

 • 14 164/2006/IV/M - 2006-06-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Przemyskiej

 • 14 165/2006/IV/M - 2006-06-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Architektów

 • 14 166/2006/IV/M - 2006-06-13
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Poleskiej

 • 14 167/2006/IV/M - 2006-06-13
  zmiany treści umowy dzierżawy MG/51/73, przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Łanowej

 • 14 168/2006/IV/M - 2006-06-13
  wskazania osób upoważnionych do podpisania protokołu uzgodnień oraz umowy przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej

 • 14 169/2006/IV/M - 2006-06-13
  wskazania osób upoważnionych do podpisania protokołu uzgodnień oraz umowy przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szturmanów

 • 14 170/2006/IV/M - 2006-06-13
  rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na prace pomiarowe odtworzenia osnowy katastralnej

 • 14 171/2006/IV/M - 2006-06-13
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kartuskiej 67

 • 14 172/2006/IV/M - 2006-06-13
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Nauczycielskiej 4

 • 14 173/2006/IV/M - 2006-06-13
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Reja

 • 14 174/2006/IV/M - 2006-06-13
  wykonania remontu schodów i chodnika przy ul. Legionów 62

 • 14 175/2006/IV/M - 2006-06-13
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 14 176/2006/IV/M - 2006-06-13
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 14 177/2006/IV/M - 2006-06-13
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 14 178/2006/IV/M - 2006-06-13
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 14 179/2006/IV/M - 2006-06-13
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 14 180/2006/IV/O - 2006-06-13
  wyjazdu uczennicy X Liceum Ogólnokształcącego na Mistrzostwa Europy w Armwrestlingu

 • 14 181/2006/IV/P - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup usługi transportowej i usługi poligraficznej

 • 14 182/2006/IV/P - 2006-06-13
  rozstrzygnięcia konkursu Prezydenta Miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych o tematyce gdyńskiej, wykonanych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

 • 14 183/2006/IV/M - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wybór wykonawcy opracowania dotyczącego docieplenia ścian szczytowych w budynku użytkowanym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami" przy ul. Kapitańskiej

 • 14 184/2006/IV/M - 2006-06-13
  akceptacji zakupu do kwoty 6.000 EUR na zakup programu komputerowego EdeN Pro do użytku Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości - Referatu Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

 • 14 185/2006/IV/M - 2006-06-13
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną oraz sadową (ul. Słupecka)

 • 14 186/2006/IV/U - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na przebudowie przyłącza wodociągowego dla szaletu miejskiego przy ul. Orłowskiej

 • 14 187/2006/IV/M - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na wykonanie pamiątkowej kostki brukowej z mosiądzu z okazji zakończenia modernizacji ulicy Świętojańskiej

 • 14 188/2006/IV/S - 2006-06-13
  zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 13 997/06/IV/S dotyczącego zakupu niszczarek dokumentów

 • 14 189/2006/IV/S - 2006-06-13
  wyrażenia zgody na zakup drukarek fiskalnych

 • 14 190/2006/IV/U - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na opracowaniu operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do gruntu

 • 14 191/2006/IV/U - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę wykonania badań wody ze studni publicznych znajdujących się na terenie Gdyni

 • 14 192/2006/IV/U - 2006-06-13
  wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na pełnienie nadzoru nad realizacją prac związanych z utrzymaniem i konserwacją studni publicznych na terenie Gdyni w latach 2005 - 2008

 • 14 193/2006/IV/M - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na realizację filmu telewizyjnego reklamującego pakiet imprez organizowanych pt. "Lato zaczyna się w Gdyni"

 • 14 194/2006/IV/M - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na produkcję i emisje spotu radiowego promującego pakiet imprez pt. "Lato zaczyna się w Gdyni

 • 14 195/2006/IV/M - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na 21-krotną emisję filmu reklamowego zapraszającego do udziału w imprezie pt. "Piknik Rodzinny w Orłowie"

 • 14 196/2006/IV/O - 2006-06-13
  upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach realizacji programu PEFRON "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"

 • 14 197/2006/IV/S - 2006-06-13
  zakupu usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 14 198/2006/IV/M - 2006-06-13
  promocji miasta Gdyni w ramach przedsięwzięcia "Dni Zatoki Gdańskiej"

 • 14 199/2006/IV/U - 2006-06-13
  wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy na wykonywanie usług obejmujących utrzymanie i konserwację studni publicznych na terenie Gdyni w latach 2005-2008

 • 14 200/2006/IV/U - 2006-06-13
  akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie terenu rekreacyjnego - boiska przy ul. Wieluńskiej w Gdyni Małym Kacku /roboty budowlane/

 • 14 201/2006/IV/U - 2006-06-13
  wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów na utrzymanie, konserwację i prace awaryjno-naprawcze koryt rzek, potoków, rowów i stawów na terenie Gdyni w latach 2005-2008

 • 14 202/2006/IV/U - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie i prezentację opinii - koreferatu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Portu Zachodniego

 • 14 203/2006/IV/U - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie pomiaru sytuacyjnego drzew, w rejonie ulic Olimpijskiej i Małokackiej

 • 14 204/2006/IV/U - 2006-06-13
  zmiany treści umowy nr KB/560/UI/186/W/2005 z 11.10.2005 r. w zakresie zamiennego wykonania robót na zadaniu "Muzeum Miasta Gdyni - etap II"

 • 14 205/2006/IV/U - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych na zadaniu "Remont pływalni w Szkole Podstawowej nr 39 w Gdyni"

 • 14 206/2006/IV/U - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie drugiego wariantu koncepcji przebudowy stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej

 • 14 207/2006/IV/U - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych dla inwestycji pn. "Ulica Świętojańska - etap II A"

 • 14 208/2006/IV/U - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie nowej edycji dokumentacji projektowej /projekty budowlane i wykonawcze/ dla zadania "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap"

 • 14 209/2006/IV/U - 2006-06-13
  zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonym do 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Budowa przyłącza wodociągowego na terenie Parku Kolibki w Gdyni"

 • 14 210/2006/IV/U - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu "Muzeum Miasta Gdyni - etap II"

 • 14 211/2006/IV/U - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie tablicy pamiątkowej dla inwestycji pn: "Ulica Świętojańska - etap II A"

 • 14 212/2006/IV/U - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - budowa kanalizacji deszczowej od drogi dojazdowej - ul. Morskiej do budynków przy ul. Orlicz-Dreszera nr 22 ÷ - do ul. Morskiej

 • 14 213/2006/IV/O - 2006-06-13
  przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie profilaktyki uzależnień "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych"

 • 14 214/2006/IV/P - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni w dniach 12 - 14 czerwca 2006 r. synów Franciszka Sokoła - ostatniego komisarza rządu w Gdyni z okazji 50. rocznicy jego śmierci

 • 14 215/2006/IV/P - 2006-06-13
  przeprowadzenia w Gdyni akcji "Wiersze chodnikowe"

 • 14 216/2006/IV/M - 2006-06-13
  zatwierdzenia projektu protokołu uzgodnień dot. ustalenia warunków darowizny nieruchomości oraz wskazania osób upoważnionych do podpisania notarialnego aktu umowy darowizny

 • 14 217/2006/IV/M - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie 6 sztuk plecaków z logo Informacji Turystycznej i logo Gdyni na potrzeby Lotnych Miejskich Punktów Informacji Turystycznej

 • 14 218/2006/IV/M - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6.000 EUR na zakup usługi w zakresie transportu zbiorowego związanej z realizacją projektu "Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 14 219/2006/IV/M - 2006-06-13
  wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego powyżej 60.000 EUR na roboty budowlane dotyczące przebudowy pomieszczeń hotelu robotniczego na budynek socjalny wielorodzinny przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni

 • 14 220/2006/IV/M - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na wykonanie 1 tablicy formatu A 4 z dyplomem w etui dla Fundacji Gospodarczej - operatora Pomorskiego Miasteczka Zawodów

 • 14 221/2006/IV/M - 2006-06-13
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Unruga, stanowiącej własność "Statoil Polska" sp. z o.o.

 • 14 222/2006/IV/U - 2006-06-13
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na aktualizację uzgodnień dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) dla inwestycji pn. "Budowa Trasy Kwiatkowskiego" - III etap

 • 14 223/2006/IV/U - 2006-06-13
  podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Partnerem Wiodącym i pozostałymi Partnerami projektu "Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego"

 • 14 224/2006/IV/U - 2006-06-13
  akceptacji treści aneksu do umów na dostawę i montaż elementów małej architektury

 • 14 225/2006/IV/O - 2006-06-13
  powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych

 • 14 226/2006/IV/P - 2006-06-13
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sadowego

 • 14 146/2006/IV/P - 2006-06-13
  uzupełnienia uchwały Nr 9416/02/III Zarządu Miasta Gdyni z dnia 22 października 2002 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 13.06.2006