Z dnia 2006-05-30

 • 13 966/2006/IV/P - 2006-05-30
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa festynu rodzinnego

 • 13 967/2006/IV/K - 2006-05-30
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 13 968/2006/IV/U - 2006-05-30
  zawarcia umów dotacji przyznanych przez Radę Miasta Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni

 • 13 969/2006/IV/U - 2006-05-30
  wystąpienia o decyzję o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie układu komunikacyjnego węzła Św. Maksymiliana i ul. Świętojańskiej

 • 13 970/2006/IV/U - 2006-05-30
  uregulowania należności z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji za rok 2006

 • 13 971/2006/IV/U - 2006-05-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy uzbrojenia dla skrzyżowania ulic Chylońskiej i Północnej

 • 13 972/2006/IV/U - 2006-05-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę gazociągu i sieci telekomunikacyjnej w ul. Krawieckiej

 • 13 973/2006/IV/O - 2006-05-30
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego

 • 13 974/2006/IV/R - 2006-05-30
  zwolnienia Gdyńskiego Stowarzyszenia Integracyjnego "Promyk" z opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 • 13 975/2006/IV/R - 2006-05-30
  zmiany zarządzenia nr 10 668/05/IV/S dotyczącego samorządowego serwisu informacyjnego Miasta Gdyni

 • 13 976/2006/IV/S - 2006-05-30
  sposobu postępowania w sytuacjach podejrzenia wprowadzenia do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

 • 13 977/2006/IV/S - 2006-05-30
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na naprawę tablicy informacyjnej Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo

 • 13 978/2006/IV/S - 2006-05-30
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 979/2006/IV/M - 2006-05-30
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 980/2006/IV/M - 2006-05-30
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 981/2006/IV/M - 2006-05-30
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 982/2006/IV/M - 2006-05-30
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 983/2006/IV/M - 2006-05-30
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 984/2006/IV/M - 2006-05-30
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 985/2006/IV/M - 2006-05-30
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 986/2006/IV/M - 2006-05-30
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sieradzkiej

 • 13 987/2006/IV/M - 2006-05-30
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej 93

 • 13 988/2006/IV/M - 2006-05-30
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej 93

 • 13 989/2006/IV/M - 2006-05-30
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej 93

 • 13 990/2006/IV/M - 2006-05-30
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej 93

 • 13 991/2006/IV/M - 2006-05-30
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wrocławskiej 93

 • 13 992/2006/IV/M - 2006-05-30
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Dąbrowskiego 32

 • 13 993/2006/IV/M - 2006-05-30
  likwidacji zbiornika bezodpływowego i przyłączenia budynku mieszkalnego do kanalizacji przy ul. Zielonej

 • 13 994/2006/IV/M - 2006-05-30
  wykonania wycinki 14 topoli w ul. Śląskiej

 • 13 995/2006/IV/M - 2006-05-30
  zmiany zarządzenia nr 13 427/06/IV/M dotyczącego powołania komisji i akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego Centrum Aktywności Seniora

 • 13 996/2006/IV/P - 2006-05-30
  organizacji imprezy towarzyszącej VI Festiwalowi Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry - Sopot 2006"

 • 13 997/2006/IV/S - 2006-05-30
  wyrażenia zgody na zakup niszczarki dokumentów

 • 13 998/2006/IV/P - 2006-05-30
  zmiany zarządzenia nr 13 806/06/IV/P dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy "GLOBALTICA World Music Festiwal"

 • 13 999/2006/IV/M - 2006-05-30
  ustalenia wykazu oraz warunków bezprzetargowej sprzedaży gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Żeliwnej

 • 4 000/2006/IV/M - 2006-05-30
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rybaków

 • 14 001/2006/IV/U - 2006-05-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na naprawę uszkodzonego słupa systemu monitoringu w Basenie Jachtowym

 • 14 002/2006/IV/M - 2006-05-30
  udziału Gminy Gdynia w Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji i Targach Nieruchomości i Inwestycji IBREF 2006

 • 14 003/2006/IV/S - 2006-05-30
  wyrażenia zgody na uruchomienie środków na aktualizację rejestru wyborców Gminy Gdynia

 • 14 004/2006/IV/S - 2006-05-30
  udzielenia zamówienia publicznego na prace porządkowe po zakończeniu poboru 2006 r.

 • 14 005/2006/IV/S - 2006-05-30
  zakupu materiałów budowlanych dla potrzeb bieżących remontów w Urzędzie Miasta Gdyni

 • 14 006/2006/IV/K - 2006-05-30
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni za 2005 rok

 • 14 007/2006/IV/K - 2006-05-30
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni za 2005 rok

 • 14 008/2006/IV/K - 2006-05-30
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Gdyni za 2005 rok

 • 14 009/2006/IV/K - 2006-05-30
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Gdyni za 2005 rok

 • 14 010/2006/IV/K - 2006-05-30
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni za 2005 rok

 • 14 011/2006/IV/K - 2006-05-30
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni za 2005 rok

 • 14 012/2006/IV/O - 2006-05-30
  zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Ekologicznego Konkursu Wiedzy "Pomniki Przyrody w Gdyni"

 • 14 013/2006/IV/O - 2006-05-30
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na zakup map ekologicznych Polski

 • 14 014/2006/IV/M - 2006-05-30
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rybaków

 • 14 015/2006/IV/U - 2006-05-30
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę wykonania pomiarów geodezyjnych studni publicznych

 • 14 016/2006/IV/U - 2006-05-30
  wyrażenia zgody na pokrywanie kosztów utrzymania oświetlenia ulicy Mireckiego

 • 14 017/2006/IV/M - 2006-05-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wynajęcie namiotu na potrzeby organizacji stoiska Miasta Karpacz podczas Święta ul. Świętojańskiej

 • 14 018/2006/IV/M - 2006-05-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie koszulek z logo Informacji Turystycznej i logo Gdyni na potrzeby Lotnych Miejskich Punktów Informacji Turystycznej

 • 14 019/2006/IV/K - 2006-05-30
  ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 40.000.000 zł na rachunku lokaty terminowej

 • 14 020/2006/IV/K - 2006-05-30
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2006

 • 14 021/2006/IV/K - 2006-05-30
  zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 12324/06/IV/K z 10.01.2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na rok 2006

 • 14 022/2006/IV/K - 2006-05-30
  zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 12633/06/IB/K z 31.01.2006 r. w sprawie ustalenia harmonogramu

 • 14 023/2006/IV/U - 2006-05-30
  zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej ul. Nowowiczlińskiej

 • 14 024/2006/IV/U - 2006-05-30
  udzielenia zamówienia dodatkowego z wolnej ręki Firmie Budowlano - Drogowej MTM S.A. na wykonanie podbudowy betonowej pod zatoki przystankowe w ciągu ul. Morskiej

 • 14 025/2006/IV/U - 2006-05-30
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego "Budowy ul. Szturmanów i odcinka ul. Armatorów w Gdyni"

 • 14 026/2006/IV/U - 2006-05-30
  zmiany zarządzenia nr 12913/06/IV/U prezydenta miasta Gdyni w sprawie rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania "przebudowa odcinka ul. Pelplińskiej, Działdowskiego i Ściegiennego w Gdyni"

 • 14 027/2006/IV/U - 2006-05-30
  zmiany zarządzenia nr 13259/06/IV/06/U prezydenta miasta z 28 marca 2006 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie dokumentacji dla inwestycji "Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni w Gdyni - etap II - budowa wiaduktu nr 3"

 • 14 028/2006/IV/U - 2006-05-30
  uregulowania należności za wydanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni postanowienia w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej w Gdyni"

 • 14 029/2006/IV/U - 2006-05-30
  anulowania aneksu nr 1 przyjętego zarządzeniem prezydenta miasta Gdyni nr 12442/06/IV/U z 16 stycznia 2006 r. dotyczącego pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania przebudowy ulicy Świętojańskiej

 • 14 030/2006/IV/U - 2006-05-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na opracowanie projektu zamiennego budowy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci kablowej i wodociągowej w ul. Olgierda w Gdyni - sięgacz do posesji nr 106 A, 106 B, 106 C i 108 A

 • 14 031/2006/IV/U - 2006-05-30
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki do 60.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych dla inwestycji pn. "Ulica Świętojańska - etap II A"

 • 14 032/2006/IV/U - 2006-05-30
  udzielenia zamówienia do 6.000 EUR na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania przebudowy ulicy Świętojańskiej - etap II A

 • 14 033/2006/IV/U - 2006-05-30
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych na zadaniu "Oświetlenie ul. Frezerów I etap w Gdyni"

 • 14 034/2006/IV/Uc - 2006-05-30
  wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów na wykonanie usług w zakresie utrzymania pieszych ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Gdyni w latach 2004 - 2007

 • 14 035/2006/IV/U - 2006-05-30
  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę drzewc do flag

 • 14 036/2006/IV/U - 2006-05-30
  udzielenia zamówienia publicznego na dostawę flag

 • 14 037/2006/IV/U - 2006-05-30
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR ma remont chodnika przy ul. Przebendowskich

 • 14 038/2006/IV/P - 2006-05-30
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację Europejskich Dni Sztuki i Kultury Ulicznej pn. "BRUK" - Summer Street Festival"

 • 14 039/2006/IV/S - 2006-05-30
  wykonania renowacji drzwi sali 112 w budynku UM Gdyni o wartości do 6.000 EUR

 • 14 040/2006/IV/M - 2006-05-30
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR na zakup systemu bezprzewodowych punktów dostępowych i instalację na terenie Bulwaru Nadmorskiego i Mariny w Gdyni

 • 14 041/2006/IV/M - 2006-05-30
  udzielenia zamówienia do kwoty 6.000 EUR oraz akceptacji treści umowy o współpracy w ramach realizacji przedsięwzięcia "Bezprzewodowy dostęp do sieci Internet"

 • 14 042/2006/IV/M - 2006-05-30
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres od 9 czerwca 2006 r. do 30 września 2006 r. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy Al. Jana Pawła II 9 - 11 w Gdyni

 • 14 043/2006/IV/O - 2006-05-30
  powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektorów gdyńskich szkół

 • 14 044/2006/IV/O - 2006-05-30
  unieważnienia zarządzeń nr 11429/05/IV/O, 11571/05/IV/O, 12664/06/IV/P, 13110/06/IV/P oraz 13520/06/IV/P

 • 14 045/2006/IV/O - 2006-05-30
  przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dotyczących udzielania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2006

 • 14 046/2006/IV/M - 2006-05-30
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej

 • 14 047/2006/IV/M - 2006-05-30
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej

 • 14 048/2006/IV/U - 2006-05-30
  wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę - " Remont mola spacerowego w Gdyni Orłowie"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 30.05.2006