Z dnia 2006-05-24

  • 13 964/2006/IV/M - 2006-05-24
    odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Popiela stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

  • 13 965/2006/IV/P - 2006-05-24
    przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 24.05.2006