Z dnia 2006-05-23

 • 13 862/2006/IV/M - 2006-05-23
  udzielenia pełnomocnictwa /Pomorski Fundusz Pożyczkowy

 • 13 863/2006/IV/P - 2006-05-23
  zakupu książki Jana Piepki pt. "Rozmowy z Cieszkiem"

 • 13 864/2006/IV/U - 2006-05-23
  zmiany zarządzenia nr 13 572/06/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na roboty budowlane - dostawa i montaż ogrodzeń na tereny zieleni w Gdyni

 • 13 865/2006/IV/U - 2006-05-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Jana z Kolna, 3 - go Maja, Wójta Radtkego

 • 13 866/2006/IV/U - 2006-05-23
  akceptacji treści aneksu nr 3 do umowy KB/152/UI/42/W/2005 dotyczącej opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na budowę Domu Pomocy Społecznej w Gdyni

 • 13 867/2006/IV/O - 2006-05-23
  przyznania dotacji dla niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej na realizację działań związanych z prowadzeniem niektórych zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2006

 • 13 868/2006/IV/O - 2006-05-23
  powołania Komisji oceniającej wnioski o przyznanie stypendium w ramach pomocy na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej

 • 13 869/2006/IV/O - 2006-05-23
  zakupu sprzętu audiowizualnego dla Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego z okazji jubileuszu 60-lecia placówki

 • 13 870/2006/IV/O - 2006-05-23
  zakupu sprzętu audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej nr 18 z okazji jubileuszu 60-lecia placówki

 • 13 871/2006/IV/O - 2006-05-23
  zakupu nagród dla laureatów IV Międzyszkolnego Konkursu Gazetek Uczniowskich, którego organizatorem jest Zespół Szkół nr 6

 • 13 872/2006/IV/O - 2006-05-23
  zakupu nagród dla laureatów Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 6

 • 13 873/2006/IV/O - 2006-05-23
  wyjazdu uczniów Gimnazjum nr 4 do Rzymu w ramach projektu edukacyjnego "Poznam zanim zobaczę"

 • 13 874/2006/IV/S - 2006-05-23
  zawarcia umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy Obłuże

 • 13 875/2006/IV/S - 2006-05-23
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie usługi odkażania akt

 • 13 876/2006/IV/S - 2006-05-23
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 877/2006/IV/M - 2006-05-23
  ustalenia wykazu oraz warunków oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jeżynowej

 • 13 878/2006/IV/M - 2006-05-23
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Dachnowskiego

 • 13 879/2006/IV/M - 2006-05-23
  zmiany zarządzenia nr 9 749/05/IV/S dotyczącego upoważnienia Hanny Szóstakowskiej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Gdyni

 • 13 880/2006/IV/M - 2006-05-23
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie balonów z logo Gdyni

 • 13 881/2006/IV/M - 2006-05-23
  dokonania opłat z tytułu postępowań sądowych oraz notarialnych pełnomocnictw

 • 13 882/2006/IV/M - 2006-05-23
  remontu chodnika przy budynku położonym przy ul. Necla 4 A

 • 13 883/2006/IV/M - 2006-05-23
  wykonania izolacji ścian zewnętrznych w budynku położonym przy ul. Dąbrowskiego

 • 13 884/2006/IV/M - 2006-05-23
  wykonania remontu balkonu w budynku położonym przy ul. Dąbrowskiego

 • 13 885/2006/IV/M - 2006-05-23
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Zamenhofa

 • 13 886/2006/IV/M - 2006-05-23
  remontu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Morskiej

 • 13 887/2006/IV/M - 2006-05-23
  remontu pergoli śmietnikowej przy ul. Widnej

 • 13 888/2006/IV/M - 2006-05-23
  zagospodarowania terenu gminnego położonego przy ul. Bp. Dominika

 • 13 889/2006/IV/M - 2006-05-23
  remontu pokrycia dachu w budynku położonym przy ul. Spacerowej

 • 13 890/2006/IV/M - 2006-05-23
  remontu pokrycia dachu w budynku położonym przy ul. Chrzanowskiego

 • 13 891/2006/IV/M - 2006-05-23
  wymiany pokrycia dachu w budynku położonym przy ul. Chwarznieńskiej

 • 13 892/2006/IV/M - 2006-05-23
  wymiany dwóch okien w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Wachowiaka

 • 13 893/2006/IV/M - 2006-05-23
  wymiany okna w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. Świeckiej

 • 13 894/2006/IV/M - 2006-05-23
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Armii Krajowej 23

 • 13 895/2006/IV/M - 2006-05-23
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Świętojańskiej 137

 • 13 896/2006/IV/M - 2006-05-23
  rozbiórki drewnianych komórek położonych przy ul. Żeromskiego 6

 • 13 897/2006/IV/M - 2006-05-23
  rozbiórki budynku mieszkalnego położonego przy ul. Jana z Kolna 12

 • 13 898/2006/IV/M - 2006-05-23
  rozbiórki szaletu oraz uporządkowania terenu przy Al. Jana Pawła II 9

 • 13 899/2006/IV/M - 2006-05-23
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 13 900/2006/IV/M - 2006-05-23
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 13 901/2006/IV/M - 2006-05-23
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 13 902/2006/IV/M - 2006-05-23
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 13 903/2006/IV/S - 2006-05-23
  zakupu literatury fachowej oraz prenumeraty fachowej oraz prenumeraty prasy specjalistycznej dla UM Gdyni 2006 r.

 • 13 904/2006/IV/K - 2006-05-23
  spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień

 • 13 905/2006/IV/K - 2006-05-23
  umorzenia należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntu położonego przy Al. Zwycięstwa

 • 13 906/2006/IV/S - 2006-05-23
  zakupu radiotelefonów dla SM

 • 13 907/2006/IV/P - 2006-05-23
  zawarcia umowy z firmą wystawiającą się na stoisku gdyńskim w trakcie imprezy "Kieler Woche"

 • 13 908/2006/IV/O - 2006-05-23
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Dzielnicy Witomino Radiostacja

 • 13 909/2006/IV/O - 2006-05-23
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Dzielnicy Witomino Leśniczówka

 • 13 910/2006/IV/O - 2006-05-23
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Grabówek

 • 13 911/2006/IV/U - 2006-05-23
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na odnowę nawierzchni bitumicznej w ul. Świętojańskiej

 • 13 912/2006/IV/P - 2006-05-23
  dofinansowania wydania książki pt. "Kapelusz" autorstwa Włodzimierza Zakrzewskiego

 • 13 913/2006/IV/P - 2006-05-23
  powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu na wspieranie zadań z zakresu kultury w drugim półroczu 2006 r.

 • 13 914/2006/IV/S - 2006-05-23
  wykonania remontu pomieszczeń Kancelarii Ogólnej w budynku Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 915/2006/IV/S - 2006-05-23
  wyrażenia zgody na zakup krzeseł

 • 13 916/2006/IV/S - 2006-05-23
  wyrażenia zgody na zakup i naprawę sprzętu artykułów gospodarstwa domowego

 • 13 917/2006/IV/M - 2006-05-23
  użyczenia nieruchomości położonej przy Al. Jana Pawła II

 • 13 918/2006/IV/M - 2006-05-23
  źródeł finansowania nabycia przez Gminę Miasta Gdyni prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Płk. Dąbka

 • 13 919/2006/IV/M - 2006-05-23
  akceptacji treści umowy MG/9/MGG/D/06 dotyczącej ekspozycji reklamy przy ul. Śląskiej

 • 13 920/2006/IV/P - 2006-05-23
  produkcji, realizacji i emisji programu telewizyjnego "Gala VII Edycji Konkursu Gdynia bez Barier"

 • 13 921/2006/IV/M - 2006-05-23
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na promocję miasta podczas akcji "Cichy Bohater"

 • 13 922/2006/IV/M - 2006-05-23
  odstąpienia od skorzystania z prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Benisławskiego

 • 13 923/2006/IV/M - 2006-05-23
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na organizację noclegów dla ekipy telewizji TV 4 realizującej odcinek programu "Instynkt Tropiciela"

 • 13 924/2006/IV/M - 2006-05-23
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie toreb z logo Gdyni

 • 13 925/2006/IV/U - 2006-05-23
  zmiany zarządzenia nr 13 573/06/IV/U dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na usługę wykonania dokumentacji przyłącza wodociągowego dla szaletu miejskiego przy ul. Orłowskiej

 • 13 926/2006/IV/M - 2006-05-23
  akceptacji treści umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Sp. z o.o. Coca - Cola HBC Polska

 • 13 927/2006/IV/M - 2006-05-23
  rozpoczęcia postępowania o zamówienia publiczne na druk ulotek tematycznych

 • 13 928/2006/IV/U - 2006-05-23
  uregulowania należności za opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji

 • 13 929/2006/IV/P - 2006-05-23
  powołania komisji dla oceny stanu technicznego i celowości utrzymania przeciwpożarowych zbiorników wodnych w Gdyni

 • 13 930/2006/IV/U - 2006-05-23
  akceptacji treści umowy sprzedaży energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej w ul. Świętojańskiej - etap II A

 • 13 931/2006/IV/U - 2006-05-23
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR na przebudowę wraz z remontem schodów łączących ul. Sambora z ul. Widok

 • 13 932/2006/IV/U - 2006-05-23
  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR na budowę kładki dla pieszych wraz z wyposażeniem technicznym nad rzeką Kaczą w ciągu ul. Lipnowskiej

 • 13 933/2006/IV/U - 2006-05-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na wykonanie projektu przyłącza instalacji kanalizacji sanitarnej od ul. Racławickiej do posesji przy ul. Olgierda 90 w Gdyni

 • 13 934/2006/IV/U - 2006-05-23
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie "Projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Bosmańskiej Gdyni"

 • 13 935/2006/IV/U - 2006-05-23
  udzielenia zamówienia publicznego do 6.000 EUR na reprezentowanie gminy przed Sądem Okręgowym w sprawie wybóru wykonawcy robót budowlanych objętych projektem "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap"

 • 13 936/2006/IV/U - 2006-05-23
  rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu komputerowego dla Biura Planowania Przestrzennego

 • 13 937/2006/IV/U - 2006-05-23
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Oświetlenie ulicy Rybaków w Gdyni"

 • 13 938/2006/IV/U - 2006-05-23
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Oświetlenie ulicy Frezerów w Gdyni - I etap"

 • 13 939/2006/IV/U - 2006-05-23
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60.000 EUR na wykonanie zadania: "Oświetlenie ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni"

 • 13 940/2006/IV/U - 2006-05-23
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania pn: "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej"

 • 13 941/2006/IV/U - 2006-05-23
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór zadania pn: "Budowa ulicy Krawieckiej w Gdyni"

 • 13 942/2006/IV/U - 2006-05-23
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania pn: "Osiedle Dąbrowa w Gdyni - uzupełnienie chodników i nawierzchni, kanalizacja deszczowa"

 • 13 943/2006/IV/U - 2006-05-23
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania pn: "Ulica Świętojańska - pętla uliczna"

 • 13 944/2006/IV/U - 2006-05-23
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wybór wykonawcy zadania pn: "Osiedle Dąbrowa w Gdyni - ul. Lukrecjowa"

 • 13 945/2006/IV/U - 2006-05-23
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania pn: "Odprowadzenie wód deszczowych z terenów leśnych dzielnicy Gdynia - Obłuże"

 • 13 946/2006/IV/U - 2006-05-23
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania pn: "Odprowadzenie wód opadowych z osiedla Pogórze II w Gdyni - etap II"

 • 13 947/2006/IV/U - 2006-05-23
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania pn: "Pętla autobusowa ul. Złota w Gdyni"

 • 13 948/2006/IV/U - 2006-05-23
  wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EUR na wykonanie zadania pn: "ul. Bursztynowa w Gdyni"

 • 13 949/2006/IV/P - 2006-05-23
  zatwierdzenia wyników konkursu "Bezpieczna Dzielnica"

 • 13 950/2006/IV/P - 2006-05-23
  opracowania koncepcji budowy monitoringu wizyjnego miasta

 • 13 951/2006/IV/P - 2006-05-23
  wyrażenia zgody na zakup do 6.000 EUR sortów mundurowych dla pracowników Straży Miejskiej oraz zatwierdzenia oferentów

 • 13 952/2006/IV/M - 2006-05-23
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Adm. J. Unruga

 • 13 953/2006/IV/M - 2006-05-23
  udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 6.000 EUR na wykonanie aktualizacji użytków na nieruchomościach położonych przy ul. Śląskiej - Drodze Gdyńskiej

 • 13 954/2006/IV/M - 2006-05-23
  podpisania aneksu do umowy nr SK/35/MG/9-W/2006 na druk materiałów promocyjnych dla UM Gdyni

 • 13 955/2006/IV/M - 2006-05-23
  zapłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego

 • 13 956/2006/IV/K - 2006-05-23
  zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2006

 • 13 957/2006/IV/K - 2006-05-23
  zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 12324/06/IV/K z 10.01.2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Gdyni na 2006 rok

 • 13 958/2006/IV/K - 2006-05-23
  zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 12633/06/IV/K z 31.01.2006 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Gdyni na 2006 rok

 • 13 959/2006/IV/P - 2006-05-23
  zmiany zarządzenia nr 13 781/06/IV/P dotyczącego wykonania odcinków kanalizacji i posadowienia szafek sterowniczych dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego miasta

 • 13 960/2006/IV/P - 2006-05-23
  przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

 • 13 961/2006/IV/U - 2006-05-23
  unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie terenu rekreacyjnego - boiska przy ul. Wieluńskiej

 • 13 962/2006/IV/U - 2006-05-23
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie terenu rekreacyjnego - boiska przy ul. Wieluńskiej

 • 13 963/2006/IV/U - 2006-05-23
  zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 13 756/06/IV/U dotyczącego wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na całoroczne oczyszczanie dróg miasta Gdyni w rejonie I, w latach 2006 - 2008 i powołania komisji przetargowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 23.05.2006