Z dnia 2006-05-17

 • 13 816/2006/IV/M - 2006-05-17
  źródeł finansowania pierwokupu, przysługującego Gminie Miasta Gdyni w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położnej przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 13 817/2006/IV/M - 2006-05-17
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Śląskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 818/2006/IV/M - 2006-05-17
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Krofeya

 • 13 819/2006/IV/M - 2006-05-17
  wyrażenia zgody na użyczenie na okres nie dłuższy niż 3 lata lokalu użytkowego położonego przy ul. Władysława IV 51 na rzecz Towarzystwa Miłośników Gdyni

 • 13 820/2006/IV/M - 2006-05-17
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Śląskiej 51 bl. I

 • 13 821/2006/IV/M - 2006-05-17
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Śląskiej 51 bl. I

 • 13 822/2006/IV/M - 2006-05-17
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Zygmunta Augusta 6

 • 13 823/2006/IV/U - 2006-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegająca na opracowaniu koncepcji rewaloryzacji przestrzennej części dworsko - folwarcznej zespołu dworsko - krajobrazowego Kolibki

 • 13 824/2006/IV/U - 2006-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 60 000 EUR na usługę związaną z zapewnieniem energii elektrycznej na potrzeby imprez organizowanych na Skwerze Kościuszki

 • 13 825/2006/IV/M - 2006-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na druk ulotek promujących Planetarium Akademii Morskiej

 • 13 826/2006/IV/M - 2006-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na montaż, obsługę i demontaż sterowca reklamowego

 • 13 827/2006/IV/M - 2006-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie piłek z logo "Uśmiechnij się jesteś w Gdyni"

 • 13 828/2006/IV/M - 2006-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na aktualizację i wydruk map miasta Gdyni oraz druk plakatu z kalendarzem imprez na rok 2006

 • 13 829/2006/IV/M - 2006-05-17
  użyczenia nieruchomości położonej przy ul. Wąsowicza

 • 13 830/2006/IV/U - 2006-05-17
  uregulowania należności za wydanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni postanowienia o nienakładaniu obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół nr 7"

 • 13 831/2006/IV/U - 2006-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na odprowadzanie wód deszczowych oraz budowę drogi wewnętrznej na terenie Przedszkola Samorządowego nr 43

 • 13 832/2006/IV/U - 2006-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych na zadaniu: "Budowa przyłącza wodociągowego na terenie Parku w Kolibkach"

 • 13 833/2006/IV/U - 2006-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: "Budowa kanału deszczowego wraz z przyłączami wzdłuż ulicy Chwaszczyńskiej"

 • 13 834/2006/IV/U - 2006-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Złotej etap II"

 • 13 835/2006/IV/U - 2006-05-17
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na wykonanie zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Złotej etap II"

 • 13 836/2006/IV/U - 2006-05-17
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Budowa ulicy Żwirowej - odcinek I"

 • 13 837/2006/IV/U - 2006-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: "Budowa ul. Żwirowej - odcinek I"

 • 13 838/2006/IV/P - 2006-05-17
  zakupu modułu odbioru zgłoszeń alarmowych od głuchoniemych

 • 13 839/2006/IV/P - 2006-05-17
  akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na dostawę, montaż i uruchomienie w systemie trzech elektronicznych syren alarmowych

 • 13 840/2006/IV/M - 2006-05-17
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 841/2006/IV/M - 2006-05-17
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 842/2006/IV/M - 2006-05-17
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 843/2006/IV/M - 2006-05-17
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • 13 844/2006/IV/U - 2006-05-17
  zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EUR na remont chodnika ul. Olsztyńskiej

 • 13 845/2006/IV/U - 2006-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie badań laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych wbudowywanych w nawierzchni ulic na terenie Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy oraz upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie wykonywania umowy

 • 13 846/2006/IV/O - 2006-05-17
  przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień "Profilaktyka przez sport"

 • 13 847/2006/IV/S - 2006-05-17
  zakupu komputerowego rejestratora zdarzeń alarmowych o wartości do 6.000 EUR

 • 13 848/2006/IV/P - 2006-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację finału VII edycji konkursu "Gdynia bez Barier" w dniu 26 maja 2006 r.

 • 13 849/2006/IV/M - 2006-05-17
  udzielenia pełnomocnictwa /Pomorski Fundusz Pożyczkowy

 • 13 850/2006/IV/S - 2006-05-17
  zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w 2006 r.

 • 13 851/2006/IV/M - 2006-05-17
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną

 • 13 852/2006/IV/M - 2006-05-17
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni i będącej w użytkowaniu wieczystym GSM - "Trasa Kwiatkowskiego - III przedsięwzięcie" oraz uchylenia zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 8634/05/IV/M z 22 lutego 2005 r.

 • 13 853/2006/IV/M - 2006-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 6.000 EUR na wykonanie usługi tłumaczenia z języka polskiego na język szwedzki treści ulotki "Zapraszamy do Gdyni"

 • 13 854/2006/IV/S - 2006-05-17
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup systemu ABI, wspomagającego pracę administratora bezpieczeństwa informacji

 • 13 855/2006/IV/P - 2006-05-17
  przygotowania i organizacji przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Galerii "Ratusz" wystawy pokonkursowej zdjęć najlepszych fotografików startujących w X edycji konkursu "Gdańsk Press Photo" im. Zbigniewa Kosycarza, w tym również prac fotografików gdyńskich

 • 13 856/2006/IV/O - 2006-05-17
  dofinansowania otwartego konkursu fryzjerstwa artystycznego Gdynia’2006, którego organizatorem jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni

 • 13 857/2006/IV/O - 2006-05-17
  dofinansowania organizacji festiwalu nowych technologii i VIII Forum Nauczycieli Technologii Informacyjnej

 • 13 858/2006/IV/O - 2006-05-17
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy pomiędzy Gimnazjum Nr 1 a gimnazjum z Rovereto Włochy

 • 13 859/2006/IV/S - 2006-05-17
  wyrażenia zgody na konserwacje kserokopiarki Canon GP 605 do 6.000 EUR

 • 13 860/2006/IV/S - 2006-05-17
  powołania doraźnego Zespołu ds. monitorowania postępowania w sprawie wypadku w miejskiej jednostce organizacyjnej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 17.05.2006