Z dnia 2006-05-16

 • 13 764/2006/IV/O - 2006-05-16
  przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, Zespołu Szkół Mechanicznych i XII Liceum Ogólnokształcącego

 • 13 765/2006/IV/P - 2006-05-16
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Cisowa festynu z okazji Dnia Dziecka

 • 13 766/2006/IV/P - 2006-05-16
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Cisowa festynu z okazji "Nocy Świętojańskiej"

 • 13 767/2006/IV/P - 2006-05-16
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Babie Doły festynu rodzinnego pod hasłem "Rozpoczęcie Lata"

 • 13 768/2006/IV/P - 2006-05-16
  organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Działki Leśne festynu rodzinnego

 • 13 769/2006/IV/P - 2006-05-16
  dofinansowania druku publikacji "Zeszytów Gdyńskich"

 • 13 770/2006/IV/O - 2006-05-16
  przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: "Podstawowa pierwsza pomoc dla mieszkańców Gdyni- program pilotażowy"

 • 13 771/2006/IV/O - 2006-05-16
  akceptacji zmiany w załączniku do umowy KB/226/OZ/27/W/2005

 • 13 772/2006/IV/O - 2006-05-16
  akceptacji zmiany w załączniku do umowy KB/313/OZ/78/W/2004

 • 13 773/2006/IV/U - 2006-05-16
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w Al. Marsz. Piłsudskiego

 • 13 774/2006/IV/U - 2006-05-16
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na dostawę i montaż elementów małej architektury

 • 13 776/2006/IV/S - 2006-05-16
  przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Redłowo

 • 13 777/2006/IV/S - 2006-05-16
  przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Pogórze

 • 13 778/2006/IV/S - 2006-05-16
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 779/2006/IV/S - 2006-05-16
  wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 13 780/2006/IV/P - 2006-05-16
  naprawy urządzeń monitoringu wizyjnego w dzielnicy Chwarzno Wiczlino

 • 13 781/2006/IV/P - 2006-05-16
  wykonania odcinków kanalizacji i posadowienia szafek sterowniczych dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego miasta

 • 13 782/2006/IV/M - 2006-05-16
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników EKO Dolina Sp. z o.o. w Łężycach

 • 13 783/2006/IV/M - 2006-05-16
  ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ul. Słonecznej, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • 13 784/2006/IV/M - 2006-05-16
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Heweliusza przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 785/2006/IV/M - 2006-05-16
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dreszera przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 786/2006/IV/M - 2006-05-16
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Władysława IV - Wzgórze Św. Maksymiliana

 • 13 787/2006/IV/M - 2006-05-16
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Al. Zwycięstwa na terenie Zespołu Parkowo - Dworskiego w Gdyni Kolibkach

 • 13 788/2006/IV/M - 2006-05-16
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Wielkopolskiej

 • 13 789/2006/IV/M - 2006-05-16
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Bernadowskiej

 • 13 790/2006/IV/M - 2006-05-16
  wyrażenia zgody na zmianę terminu użytkowania wieczystego gruntu jako prawa związanego z prawem własności lokalu niemieszkalnego nr 3 i prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Władysława IV nr 61

 • 13 791/2006/IV/M - 2006-05-16
  dokonania wymiany stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym w budynku położonym przy ul. Chwarznieńskiej

 • 13 792/2006/IV/M - 2006-05-16
  zmiany zarządzenia nr 9 929/05/IZ/M dotyczącego wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy Al. Marsz. Piłsudskiego 18, 18 A-D

 • 13 793/2006/IV/M - 2006-05-16
  udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie okablowania Kancelarii Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 794/2006/IV/K - 2006-05-16
  spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień

 • 13 795/2006/IV/P - 2006-05-16
  udzielenia zamówienia publicznego na uwierzytelnienie tłumaczenia z j. angielskiego na j. polski dotyczący projektu BUSTRIP

 • 13 796/2006/IV/U - 2006-05-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wykonanie zadania: "Budowa przyłącza wodociągowego na terenie Parku w Kolibkach"

 • 13 797/2006/IV/U - 2006-05-16
  rozpoczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EUR na wykonanie zadania: "Budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami wzdłuż ulicy Chwaszczyńskiej"

 • 13 798/2006/IV/U - 2006-05-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 60 000 EUR na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zabudowy platform w modułach A, B i C w Pomorskim Parku Technologicznym przy Al. Zwycięstwa 96 - 98

 • 13 799/2006/IV/U - 2006-05-16
  zapłaty kosztów postępowania zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącego zadania: "Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap"

 • 13 800/2006/IV/U - 2006-05-16
  uregulowania należności za usługę kurierską dotyczącą wysyłki do Urzędu Zamówień Publicznych dokumentacji "Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie - I etap"

 • 13 801/2006/IV/U - 2006-05-16
  zapłaty kosztów postępowania zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącego zadania: "Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap"

 • 13 802/2006/IV/U - 2006-05-16
  zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EUR na wybór wykonawcy zadania: "Oświetlenie ulicy Sezamowej etap I"

 • 13 803/2006/IV/U - 2006-05-16
  uregulowania należności za wydanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni postanowienia w sprawie uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa ul. Krawieckiej wraz z infrastrukturą techniczną"

 • 13 804/2006/IV/U - 2006-05-16
  przedłożenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Finansowego Instrumentu Sterowania Rybołówstwem na realizację projektu: "Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie - II etap"

 • 13 805/2006/IV/M - 2006-05-16
  zapłaty kosztów procesowych

 • 13 806/2006/IV/P - 2006-05-16
  udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy "GLOBALTICA World Music Festiwal"

 • 13 807/2006/IV/P - 2006-05-16
  dofinansowania wydania wspomnień Bogumiła Nowotnego

 • 13 808/2006/IV/S - 2006-05-16
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 809/2006/IV/U - 2006-05-16
  uregulowania opłaty naliczonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni

 • 13 810/2006/IV/U - 2006-05-16
  uregulowania opłaty naliczonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni

 • 13 811/2006/IV/M - 2006-05-16
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na przygotowanie poczęstunku dla uczestników uroczystości zakończenia konkursu "Gdyński Biznesplan 2006"

 • 13 812/2006/IV/M - 2006-05-16
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na wykonanie tablic wraz z dyplomami w etui dla zwycięzców konkursu "Gdyński Biznesplan 2006"

 • 13 813/2006/IV/M - 2006-05-16
  udzielenia zamówienia publicznego do 6 000 EUR na renowację tablic informacyjnych i planów miasta Gdyni

 • 13 814/2006/IV/P - 2006-05-16
  zmiany warunków umowy nr 19/D/JB/2006 zawartej na realizację zadania "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu miasta Gdyni w 2006 r.

 • 13 815/2006/IV/M - 2006-05-16
  wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Śląskiej 51 bl. I

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 16.05.2006