Z dnia 2006-05-05

  • 13 715/2006/IV/U - 2006-05-05
    zmiany zarządzenia nr 13 361/06/IV/U dotyczącego zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 10.000.000 EUR na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - etap III"

  • 13 716/2006/IV/U - 2006-05-05
    zmiany zarządzenia nr 13 361/06/IV/U dotyczącego zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 10.000.000 EUR na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - etap III"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 05.05.2006