Z dnia 2006-05-04

 • 13 662/2006/IV/O - 2006-05-04
  dofinansowania VII Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych w Gdyni

 • 13 663/2006/IV/O - 2006-05-04
  dofinansowania kosztów realizacji współpracy Zespołu Szkół nr 2 ze szkołą w Rodeby - Szwecja

 • 13 664/2006/IV/O - 2006-05-04
  dofinansowania kosztów podróży uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych do Włoch na warsztaty naukowo - artystyczne

 • 13 665/2006/IV/O - 2006-05-04
  zakupu nagród dla uczestników Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK i Obrony Cywilnej, której organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

 • 13 666/2006/IV/O - 2006-05-04
  zakupu rzutnika multimedialnego dla Zespołu Szkół nr 6 z okazji jubileuszu 70 lecia placówki

 • 13 667/2006/IV/M - 2006-05-04
  ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bosmańskiej - Zielonej

 • 13 668/2006/IV/M - 2006-05-04
  określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdyni - Zachód

 • 13 669/2006/IV/M - 2006-05-04
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żwirowej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 670/2006/IV/M - 2006-05-04
  ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 13 671/2006/IV/M - 2006-05-04
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Puckiej

 • 13 672/2006/IV/M - 2006-05-04
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Rybińskiego

 • 13 673/2006/IV/M - 2006-05-04
  wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Żukowskiej

 • 13 674/2006/IV/M - 2006-05-04
  przyjęcia treści aneksu do umów dzierżaw, 02/NZOZ/06 03/NZOZ/06 11/NZOZ/06 nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych na działalność NZOZ

 • 13 675/2006/IV/M - 2006-05-04
  przyjęcia treści aneksu do umów dzierżaw, 04/NZOZ/06 05/NZOZ/06 06/NZOZ/06, 07/NZOZ/06 08/NZOZ/06 10/NZOZ/06 12/NZOZ/06 13/NZOZ/06 14/NZOZ/06 15/NZOZ/06 nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych na działalność NZOZ

 • 13 676/2006/IV/M - 2006-05-04
  wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umowy nr 8/084/2001 oraz umowy 7/077/2001 najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Podchorążych 10 A podpisanych z Wojskowa Agencją Mieszkaniową oddział w Gdyni

 • 13 677/2006/IV/M - 2006-05-04
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr II stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy Armii Wojska Polskiego nr 1 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym

 • 13 678/2006/IV/M - 2006-05-04
  ustalenia ceny oraz wykazu lokalu położonego przy ul. Świętojańskiej 83 - 83 A nr IV w Gdyni stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • 13 679/2006/IV/M - 2006-05-04
  wyrażenia zgody na użyczenie na okres nie dłuższy niż 3 lata lokalu użytkowego położonego przy ul. Portowej 7 na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

 • 13 680/2006/IV/M - 2006-05-04
  zakupu Turystycznego Informatora Trójmiejskiego

 • 13 681/2006/IV/M - 2006-05-04
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 13 682/2006/IV/M - 2006-05-04
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 13 683/2006/IV/M - 2006-05-04
  kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

 • 13 684/2006/IV/M - 2006-05-04
  uporządkowania zieleni i dojazdu do pergoli śmietnikowej przy ul. Legionów 64 - 66

 • 13 685/2006/IV/M - 2006-05-04
  wykonania remontu pergoli śmietnikowej przy ul. Necla 11 - 17

 • 13 686/2006/IV/M - 2006-05-04
  wykonania oświetlenia przejścia przy budynku położonym przy ul. Necla 8 A

 • 13 687/2006/IV/S - 2006-05-04
  przeprowadzenia okresowych badań lekarskich członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie

 • 13 688/2006/IV/S - 2006-05-04
  wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu służbowego

 • 13 689/2006/IV/S - 2006-05-04
  udzielenia zamówienia publicznego na rozszerzenie aktualizacji serwisu prawnego Lex Omega

 • 13 690/2006/IV/S - 2006-05-04
  wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 691/2006/IV/S - 2006-05-04
  zmiany zarządzenia nr 13 419/06/IV/S w sprawie wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni

 • 13 692/2006/IV/M - 2006-05-04
  bezprzetargowego oddania w użytkowanie lokalu użytkowego położonego przy ul. Wolności 1A

 • 13 693/2006/IV/M - 2006-05-04
  zlecenia do kwoty 6 000 EUR wykonania dwóch wydruków wielkoformatowych i szyldu na stoisku Gdyni na Kieler Woche ‘2006.

 • 13 694/2006/IV/M - 2006-05-04
  akceptacji terminów harmonogramu realizacji poszczególnych części zamówienia wynikających z umowy dotyczącej wykonania zamówienia publicznego w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni

 • 13 695/2006/IV/M - 2006-05-04
  udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 6 000 EUR na wykonanie stojaków typu memo klips

 • 13 696/2006/IV/S - 2006-05-04
  udzielenia zamówienia publicznego na zakup usług certyfikacyjnych i usług znakowania czasem oraz zakup urządzenia do składania podpisu elektronicznego

 • 13 697/2006/IV/M - 2006-05-04
  skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Chwaszczyńskiej

 • 13 698/2006/IV/M - 2006-05-04
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Berberysowej

 • 13 699/2006/IV/M - 2006-05-04
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej

 • 13 700/2006/IV/M - 2006-05-04
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej

 • 13 701/2006/IV/M - 2006-05-04
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej

 • 13 702/2006/IV/M - 2006-05-04
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej

 • 13 703/2006/IV/M - 2006-05-04
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej

 • 13 704/2006/IV/M - 2006-05-04
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej

 • 13 705/2006/IV/M - 2006-05-04
  odstąpienia od skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Nowodworcowej

 • 13 706/2006/IV/M - 2006-05-04
  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A.

 • 13 707/2006/IV/O - 2006-05-04
  uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w budżecie miasta Gdyni na rok 2006

 • 13 708/2006/IV/P - 2006-05-04
  aneksu do Porozumienia KB/132/PB/2/W/2006 dotyczącego dofinansowania przez miasto Gdynię kosztów funkcjonowania Policji

 • 13 709/2006/IV/P - 2006-05-04
  udzielenia zamówienia publicznego na organizację finału VII edycji konkursu "Gdynia bez Barier"

 • 13 710/2006/IV/P - 2006-05-04
  organizacji Integracyjnego Przeglądu Poezji Polskiej dla uczniów szkół podstawowych z klasami integracyjnymi

 • 13 711/2006/IV/P - 2006-05-04
  organizacji Przeglądu Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży Szkół Specjalnych

 • 13 712/2006/IV/U - 2006-05-04
  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w Al. Marsz. Piłsudskiego

 • 13 713/2006/IV/M - 2006-05-04
  wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialna i sądową (ul. Kopernika )

 • 13 714/2006/IV/M - 2006-05-04
  źródła finansowania pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezbudowanych nieruchomości położonych przy ul. Chwaszczyńskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: root root
Data udostępnienia informacji: 04.05.2006